Minder hard op provinciale wegen en snelle aanpak droogte; de verlanglijstjes van de provinciale politiek

In het provinciehuis in Zwolle staat vandaag de eerste begrotingsvergadering van het nieuwe provinciebestuur op het programma. De partijen hebben hun verlanglijstjes klaar liggen. Want dit is het moment waarop bepaald wordt waar het provinciale geld het komende jaar naar toe gaat. Die wensen zijn heel divers. Een overzicht. 

De snelheid op alle provinciale wegen in Overijssel kan best wat naar beneden als die wegen in de buurt liggen van Natura 2000-gebieden. Van tachtig kilometer per uur naar bijvoorbeeld zeventig of zestig. Dat vindt D66. Op wegen waar nu honderd kilometer per uur mag worden gereden, kan de snelheid omlaag naar tachtig. 

En het mes snijdt aan twee kanten als een meerderheid van Provinciale Staten instemt met het voorstel. Snelheidsverlaging is een wapen bij het terugdringen van de stikstofuitstoot in Nederland en het heeft een positieve invloed op de verkeersveiligheid op wegen in Overijssel. 

Het voorstel van D66 wordt gesteund door GroenLinks en de Partij voor de Dieren. 

Woningbouw

De Partij van de Arbeid ziet in de vergadering die vanmorgen om elf uur begint een kans om een verkiezingsbelofte waar te maken. De partij komt met een voorstel dat betaalbare woningen voor starters mogelijk moet maken. Tijdens de verkiezingscampagne in aanloop naar de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen was de woningbouw een belangrijk onderwerp. 

De Partij van de Arbeid stelde dat de marktwerking in de bouw niet werkt. Huizen die gebouwd worden zijn vaak onbetaalbaar voor starters en dus blijven die vaak noodgedwongen bij hun ouders wonen of trekken ze naar plaatsen waar ze eigenlijk niet willen wonen. Dat moet anders vindt de PvdA. 

De partij wil daarom dat het gemeentebestuur om de tafel gaat met gemeentes, woningbouwcorporaties, de Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen, en bouwers om per regio te bekijken hoe de positie van starters op de woningmarkt verbeterd kan worden, voor zowel betaalbare huur- als koopwoningen. Het voorstel kan rekenen op een ruime meerderheid in Provinciale Staten.

Droogte

GroenLinks stelt de problemen rond de droogte in Overijssel aan de kaak. Het provinciebestuur wil in het najaar van 2020 een actieplan hitte, droogte en overlast aan Provinciale Staten presenteren. Te laat oordeelt GroenLinks, aangezien het ook komende zomer weer droog dreigt te worden, betoogt de partij. 

Omdat droogte een zeer groot probleem is, roept GroenLinks, samen met de SP, het provinciebestuur op om het actieplan al in het voorjaar te presenteren. 

Zwarte Piet

De PVV wil het vandaag over Zwarte Piet hebben in de begrotingsvergadering. De partij ergert zich aan de hele discussie in Deventer waar Zwarte Piet verplicht moet veranderen van uiterlijk naar roetveegpieten. Als dit jaar niet ten minste een derde van de pieten in Deventer een roetveeguiterlijk zou hebben, zou de gemeente geen subsidie verlenen aan de Sinterklaasintocht. Dat voorstel werd uiteindelijk weer ingetrokken. 

De PVV komt vandaag met het voorstel dat alle provinciale subsidie naar de gemeente Deventer per direct stop moet worden gezet als tijdens de intocht van 30 november ook maar één piet wordt gezien die niet zwart is en die daar vanwege gemeentelijk beleid moest lopen. Van het geld dat de provincie Overijssel daarmee bespaart moet een alternatieve intocht worden georganiseerd met alleen maar Zwarte Pieten.

Beter spoor

50PLUS, GroenLinks en Forum voor Democratie komen met een voorstel om de bereikbaarheid van Noord- en Oost-Nederland via het spoor te verbeteren. De partijen vragen daarom onder meer aan het provinicebestuur om samen met de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Flevoland met een gezamenlijke lobbyagenda richting Den Haag te komen. 

Meer huisartsen in Overijssel

De ChristenUnie komt met een breedgedragen motie die er toe moet leiden dat het tekort aan huisartsten in Overijssel wordt aangepakt. De partij maakt zich zorgen over het toenemende tekort aan huisartsen, met name in de kleinere plaatsen in Overijssel en op het platteland. 

Daarom wil de ChristenUnie dat de provincie samen met gemeenten en de zorg in kaart gaat brengen hoe groot het probleem werkelijk is in Overijssel. Voor 1 juni volgend jaar moet de provincie met een voortgangsrapportage en voorstellen komen om de problemen aan te pakken. 

Opcenten naar N-wegen

Voor de PVV zijn de ongelukken die regelmatig gebeuren op de N35 en N36 al langer een heikel punt. Daarom wil de partij dat de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting de komende acht jaar volledig worden besteed aan het oplossen van de problemen op de N35 en de N36. Opcenten zijn feitelijk extra belasting bovenop bepaalde rijksbelastingen als motorrijtuigenbelasting. 

Omdat komend jaar de filedruk op de N35 en de N36 weer zal toenemen vindt de PVV dat stevige maatregelen voor het veiliger maken van de wegen hard nodig zijn. Ook al omdat, zo betoogt de partij in haar voorstel, de inwoners in Overijssel al jarenlang vragen om een veilige N36. 

Volkscultuur

De VVD vindt dat de volkscultuur in Overijssel wat extra aandacht, en dus geld, van de provincie verdient. Volkscultuur verbroedert en verbindt en draagt in Overijssel bij aan initiatieven die de provincie nog mooier maken, stelt de VVD.  In het nieuwe provinciale cultuurbeleid moet volkscultuur dan ook als een van de pijlers worden genomen, aldus de VVD. 

Voor Forum voor Democratie is het de eerste keer dat de partij deelneemt aan een begrotingsvergadering. Verslaggever Simon Dirk Terpstra sprak met fractievoorzitter Johan Almekinders over het eerste half jaar van de partij in Provinciale Staten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.