nieuws

Rijkswaterstaat start proef met flexibele kribben in IJssel

Rijkswaterstaat wil met de aanleg van flexibele kribben in de IJssel bij Kampen onderzoeken of het onderhoud aan kribben in Nederlandse rivieren duurzamer kan. Flexibele kribben bestaan uit waterdoorlatende stenenblokken die de stroming in de rivier verbeteren. Hierdoor kunnen de onderhoudskosten fors omlaag. 
In een flexibele krib ontstaan door de vorm van de X-streamblokken holle ruimtes die water en zand doorlaten. Het voorkomt dat er rondom de krib gaten en zandophopingen in de rivierbodem ontstaan. Daardoor hoeft er minder vaak gebaggerd te worden, wat een aanzienlijke besparing op het onderhoud kan opleveren.

Minder baggeren

Bij de traditionele kribben, die gebouwd zijn met massieve basalt blokken, moet Rijkswaterstaat regelmatig in actie komen om de rivierbodem rond de krib op diepte te houden.
Een ander voordeel van de flexibele kribben is dat ze gemakkelijk groter, kleiner en hoger gemaakt kunnen worden. De rivier verandert continue. Door de flexibele blokken weg te halen of toe te voegen kan Rijkswaterstaat snel op veranderingen inspelen. Op die manier kan de beheerder de rivier beter beschermen. De nieuwe vinding is bovendien beter voor het milieu. De holtes in de flexibele krib bieden leefruimte aan vissen en kleine organismen.

Speciale waterrobot

Op de proeflocatie in de IJssel worden dit jaar drie flexibele kribben getest. Rijkswaterstaat zal de resultaten met een speciale waterrobot, de zogenoemde Aquatic Drone, monitoren. De waterrobot wordt ingezet om de diepte van de vaargeul en de kwaliteit van het water rond de flexibele kribben te meten. Als de testresultaten positief uitvallen zullen er de komende jaren meer flexibele kribben in het Nederlandse rivierenlandschap verschijnen. 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.