nieuws

Provincie gaat fietssnelweg voorfinancieren en andere moties die meerderheid haalden

Provinciehuis in Zwolle
Provinciehuis in Zwolle © RTV Oost / Rogier van den Berg
Van de achttien moties die vanavond tijdens de begrotingsvergadering van Provinciale Staten in stemming werden gebracht, konden er acht rekenen op een meerderheid van de stemmen. Eén keer staakten de stemmen. Een overzicht.
Johan Almekinders van Forum voor Democratie zag het tevreden aan vanavond. Zijn motie over het voorfinancieren van fietssnelwegen door de provincie kon rekenen op een absolute meerderheid in Provinciale Staten. 
De F35 is een populair fietspad. Fietsers hebben alle ruimte, fietsen veilig en snel naar hun bestemming. De aanleg van de F35 wordt echter niet in alle gemeenten even voortvarend opgepakt. Het gevolg: een goot deel van de fietssnelweg ligt er nog niet. Er zijn gemeenten die moeite hebben het benodigde geld voor de aanleg van de fietssnelweg op te hoesten. 
En daar kan de provincie Overijssel een rol spelen betoogde Johan Almekinders vanavond in het provinciehuis in Zwolle. Forum vindt dat provincie de aanleg van fietssnelwegen 'moet voorfinancieren als daarmee de snelheid waarmee het fietspad aangelegd kan worden positief beïnvloed wordt.' Daar waren alle partijen in Provinciale Staten het mee eens. 

Volkscultuur

Niet alleen fietssnelwegen maar ook volkscultuur krijgt de handen op elkaar in het provinciehuis. Het komende jaar denkt de provincie na over het nieuwe cultuurbeleid voor de jaren 2021 tot 2026. VVD, Forum en PvdA kwamen met een motie dat immaterieel erfgoed zoals volkscultuur één van de pijlers onder dat beleid moet worden. Alleen Partij voor de Dieren stemde tegen het voorstel. 

Uitstoot afkopen

D66 mocht ook een succesje bijschrijven. De motie van de partij waarin het provinciebestuur werd opgeroepen te onderzoeken of de aanleg van nieuwe natuur gefinancierd kan worden door de verkoop van groencertificaten aan bedrijven en particulieren die hun CO2 voetafdruk willen verlagen, kon op een meerderheid rekenen. 
Het voorstel komt er op neer dat bedrijven en particulieren hun CO2 uitstoot kunnen compenseren door te investeren in de aanleg van nieuwe natuur. 

Hou het simpel

Het mag allemaal wel wat minder ingewikkeld bij de provincie. Een stelling die op een ruime meerderheid kan rekenen onder de partijen in Provinciale Staten, bleek vanavond.
Een oproep van PvdA, ChristenUnie, 50PLUS en GroenLinks om alle communicatie van de provincie, zoals brieven, nieuwsbrieven, maar ook de website van de provincie leesbaar, begrijpelijk en toegankelijk te maken voor zoveel mogelijk Overijsselaars kon rekenen op een absolute meerderheid in het provinciehuis. 
Ook de regels waar maatschappelijke organisaties en instellingen mee te maken krijgen als ze in aanraking komen met de provincie mogen wel wat minder ingewikkeld, bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies of vergunningen. Daarom stemde bijna alle Statenleden voor een motie die pleit voor een onderzoek van de provincie naar mogelijkheden om regelgeving te vereenvoudigen. 
Komend voorjaar moet Provinciale Staten, ongetwijfeld in begrijpelijke taal, schriftelijk worden bijgepraat over de stand van zaken. Alleen Partij voor de Dieren stemde tegen het voorstel. 

Huisartsen en woningbouw

Er waren ook een aantal moties waarvan al van te voren vast stond dat ze een meerderheid in de Staten zouden halen. Omdat ze door zoveel partijen werden ingediend. De motie die Gedeputeerde Staten opriep actie te ondernemen tegen het stijgende tekort aan huisartsen was er daar één van. Alleen de PVV stemde tegen,
Het voorstel van PvdA, gesteund door VVD, CDA, ChristenUnie, SGP en GroenLinks om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. kreeg een absolute meerderheid in de raad.

Spannend

Spannend werd het ook nog even, omdat een Statenlid van CDA niet aanwezig was, waren er niet 47, maar 46 Statenleden aanwezig. En dat ging bijna mis toen bij de stemming over een motie van 50PLUS waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen kritisch te kijken naar Natura 2000-gebieden.
Na de stemming die eindigde in 22 stemmen voor en 24 tegen, bleek dat een CDA-Statenlid per ongeluk verkeerd had gestemd. Commissaris van de Koning Andries Heidema was coulant en bracht de motie opnieuw in stemming. Uitslag: 23 voor en 23 tegen. De stemmen staakten dus. Bij de volgende vergadering wordt de motie opnieuw in stemming gebracht. Als het ontbrekende CDA-Statenlid er dan wel is, haalt de motie het alsnog met 24 stemmen voor en 23 tegen.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.