Nieuws

Verontruste parochianen Langeveen zijn bang dat de kerk gaat sluiten

De werkgroep Verontruste Parochianen Langeveen roept in een brief alle parochianen op om woensdag naar een parochiebijeenkomst in Albergen te komen. "Daar kunnen wij onze mening en stem laten horen." Want de Verontruste Parochianen zijn niet gerust op de toekomst van hun kerk. 
Uit de brief: "We hebben gekeken naar de eisen die het parochiebestuur heeft opgesteld voor het openhouden van een kerk. Daarin stond, dat zolang je als kerk aan de volgende eisen kon voldoen, je openbleef: genoeg vrijwilligers, genoeg inkomsten en genoeg kerkbezoek. Wij voldoen aan die eisen. Maar Pastoor Pikkemaat en Brigitte Holtschlag (vicevoorzitter van het parochiebestuur) geven nu aan, dat er geen harde eisen zijn waar zij zich aan gaan houden. Sluiting van kerken gaat naar hun goeddunken en niet wie nog levensvatbaar is."

Pancratiusbasiliek open, dorpskerken dicht?

De Verontruste Parochianen zien aankomen dat het parochiebestuur de Pancratiusbasiliek in Tubbergen zo lang mogelijk wil openhouden ten koste van de kerken en de bezittingen van de geloofsgemeenschappen in de omliggende dorpen.
Onduidelijkheid over wie eigenaar is van geld en goederen die oorspronkelijk aan de geloofsgemeenschap toebehoorden, ligt ten grondslag aan een slepend conflict met het parochiebestuur. De kwestie van al dan niet geoormerkt geld leidde tot het ontslag van de penningmeester van de geloofsgemeenschap, Gerard Oude Avenhuis.
Zijn standpunt dat Langeveen recht heeft op geld dat van oudsher was ingebracht door de gemeenschap, wordt niet door het parochiebestuur gedeeld. Die gaat ervan uit dat met de fusie uit 2010 het geld toekomt aan het grote parochieverband. Voor Pastoor Pikkemaat (voorzitter) en vicevoorzitter Holtschlag van het kerkbestuur is dit een vaststaand feit. Zij willen de zaak achter zich laten en vooruitkijken.

Strijdbaar

Maar de parochie is strijdbaar en laat het er niet bij zitten, juridisch wordt nog steeds uitgezocht of de fusieakte wel juist is.
"Ook wij willen vooruitkijken maar niet eerder dan dat wij een heel erg duidelijk antwoord hebben over de bezittingen. Gaan zij werkelijk de kerk en ander onroerend goed verkopen en deze gelden meenemen naar Tubbergen, of nog erger, in de toekomst meenemen naar Oldenzaal en uiteindelijk naar Utrecht?"
De verontruste parochianen gaan ervan uit, dat bij een volgende fusie (met de parochies rond Denekamp en Oldenzaal) alleen sprake zal zijn van een federatie. "Dus samen kijken hoe de aanwezige pastores ingezet kunnen worden in het grotere parochieverband."

Vriendenstichting

Ook wordt nagedacht over het vormen van een stichting Vrienden van de Parochie Langeveen. Op die manier zouden donaties van parochianen in Langeveen kunnen blijven. Uit de brief: "Tot die tijd hopen we, dat iedereen zijn kerkbijdrage blijft betalen omdat het anders direct een reden is voor Pastoor Pikkemaat (lees Bisschop Eijk) om onze kerk als eerste te sluiten!"
Gerard Oude Avenhuis, de ontslagen penningmeester van de geloofsgemeenschap Langeveen, is inmiddels een juridische procedure gestart tegen de overkoepelende Pancratiusparochie. Het gaat hem om eerherstel. Oude Avenhuis wil dat de ernstige beschuldigingen aan zijn adres, dat hij zonder bevoegdheid getracht zou hebben zich toegang de financiële administratie van de kerk te verschaffen, officieel wordt ingetrokken.

"Dit klopt maatschappelijk niet"

De werkgroep Verontruste parochianen bestaat uit vier leden. Uit een enquête onder de kerkbezoekers bleek dat ze worden gesteund door tachtig procent van de Langeveense parochianen.
Het parochiebestuur legde de uitkomst van de enquête naast zich neer. Pikkemaat: "De kerk is geen democratisch gebeuren. Je hebt de paus, de bisschop en de pastoor."
En dat is niet meer van deze tijd, vinden de briefschrijvers. "Gezagsdragers kunnen niet zonder verantwoording geld en goed naar zich toe trekken. Het moet maatschappelijk kloppen. En dit klopt niet."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.