nieuws

Diepboring in Noordwolde nog steeds tegen de regels?

De vereniging Milieudefensie denkt dat Vermilion nog steeds tegen de regels een diepboring verricht in Noordwolde. Deze week raakten de boorwerkzaamheden in Noordwolde-Zandhuizen onder de aandacht door een Facebook-filmpje over de geluidsoverlast die met het werk wordt veroorzaakt.
Een paar kilometer aan de Friese kant van de grens met Overijssel en Drenthe, werkt gaswinmaatschappij Vermilion aan een nieuwe gasput. Hieruit moet de komende jaren veel gas worden gewonnen. De gasproducent is in mei begonnen met de voorbereidingen op de locatie maar deze is tussen juli en september afgesloten geweest.

Werk stilleggen

Vermilion moest de werkzaamheden stilleggen op last van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De gaswinner zou verzuimd hebben om een natuurvergunning aan te vragen voor het werk. Bovendien zou de uitstoot van stikstof door de werkzaamheden een aanslag betekenen op kwetsbare natuur in de omgeving.
Na de beruchte stikstofuitspraak van de Raad van State eind mei, werd in allerijl een nieuwe versie van de AERIUS-calculator ontwikkeld. Met deze berekeningsmethode zou de stikstofuitstoot tijdens de diepboring enorm worden gereduceerd. Het Ministerie van LNV gaf vervolgens toch groen licht en begin oktober hervatte het bedrijf de werkzaamheden. 

'Herberekening zeer discutabel'
Volgens Milieudefensie ontbreken in de herberekening bepaalde werkzaamheden die in de eerdere berekeningen nog wel voorkwamen. "Zo kun je dus toewerken naar een gunstigere uitkomst, die overigens nog steeds niet nul is. Het bedrijf claimt met het gebruiken van een energiezuinigere generator en extra filters een stikstofreductie van 85 procent te kunnen halen, terwijl TNO uitgaat van een lagere reductie." Volgens Milieudefensie is de herberekening nog steeds zeer discutabel.
Milieudefensie heeft daarom een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank in Amsterdam. "Tijdens de rechtszitting gaf Vermilion aan dat Milieudefensie het bedrijf gigantisch op kosten heeft gejaagd en verzocht de rechtbank dit mee te nemen in de belangenafweging." 
Alie Eiting van de vereniging zegt: "Als het bedrijf haar wettelijke verplichtingen van meet af aan had nagekomen en negatieve effecten had uitgesloten in een natuurvergunning, dan hadden wij niet in actie te hoeven komen. Don't shoot the messenger, nietwaar?"
 
Boorlocatie van Vermilion in Noordwolde
Boorlocatie van Vermilion in Noordwolde © Linda Jones

Geen ontheffing

Tijdens de zitting bij de rechtbank gaf Vermilion aan dat ze verwachten eind november klaar te zijn met de diepboring.
Dat zou goed uitkomen omdat in december een kwetsbare periode in gaat voor de dassenburcht, waarvan er meerdere zijn in de directe omgeving van de boorlocatie in Noordwolde. Vermilion heeft van het Ministerie van LNV geen ontheffing ontvangen om in die decemberperiode aan het werk te kunnen blijven.
Vermilion laat in de omgeving van de boorlocatie weten dat het bedrijf verwacht pas eind december het werk af te kunnen ronden. Dit is door de woordvoerder van Vermilion ook bevestigd aan de omroepen. "De diepboring zal nog wel enkele dagen nemen en daarmee zal de geluidsoverlast nog even voortduren. Maar eind december zijn we wel klaar op de locatie", aldus woordvoerder Hidde Baas van Vermilion.
 

'Tempo diepboring verhoogd'
Eiting van Milieudefensie: "Wij denken dat het bedrijf daarom het tempo heeft verhoogd en nu ook 's nachts op deze wijze te werk gaat. In de omgevingsvergunning staat weliswaar dat deze mate van nachtelijke overlast zoveel mogelijk moet worden voorkomen maar niemand, ook niet de gemeente Weststellingwerf, heeft een zienswijze ingediend op die omgevingsvergunning."
"Deze omgevingsvergunning is namelijk via een piepkleine advertentie in het plaatselijke huis-aan-huis-blad bekendgemaakt en door niemand opgemerkt. Het enige haalbare voor ons was dus een handhavingsverzoek bij LNV zoals hierboven beschreven."
 
De overlast in Noordwolde is niet meer te stoppen
Milieudefensie

Rechtsgelijkheid
Volgens Milieudefensie heeft Vermilion meer van dit soort plannen op de plank liggen. Bovendien kan de burger via het huidige vergunningenstelsel geen rechtsbescherming behalen.
"De rechter gaf ons volmondig gelijk op dit punt. De rechtsbescherming is onvoldoende gewaarborgd. We hebben gevraagd aan de rechtbank om een inhoudelijke uitspraak om meer duidelijkheid te geven hierover. De rechtbank gaf aan het belang hiervan in te zien voor toekomstige projecten: "U geeft natuur en milieu een stem, dat is belangrijk", zegt Eiting.
Eind deze maand doet de rechtbank Amsterdam uitspraak. "De overlast in Noordwolde is niet meer te stoppen", zegt Milieudefensie, maar toekomstige plannen zullen anders moeten worden benaderd.

"Laat de werkelijke overlast zien tijdens infomarkten, oftewel de omgevingsvergunningen, in plaats van winningsplannen te presenteren die na afloop als 'indicatief' worden geïnterpreteerd door het bedrijf en EZK. Want op basis van indicatieve plannen kunnen omwonenden geen rechten ontlenen."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.