Pancratiusparochie Tubbergen staat er financieel slecht voor

De Heilige Pancratiusparochie voor Tubbergen en omstreken staat er financieel niet goed voor. Alleen dankzij technische kunstgrepen kan de parochie een begroting presenteren die voor het aartsbisdom acceptabel is.

Eigenlijk moet er volgend jaar voor 185.000 euro aan onderhoudskosten worden begroot, maar om de begroting kloppend te krijgen is dat bedrag bijgesteld naar 75.000 euro. Daarvoor is gekeken naar de meest noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden.

"Mijn kerk 2030"

De cijfers werden gepresenteerd op een centrale parochieavond die woensdagavond in Albergen werd gehouden. Veel parochianen van de negen geloofsgemeenschappen waren afgekomen op de bijeenkomst met als thema 'Mijn kerk 2030'. Want het is de bedoeling dat de parochianen meedenken over de toekomst van hun kerk. "Waar ga ik in 2030 naar de kerk" was een van de vragen waarover in kleine groepjes werd gesproken. 

Pastoor Casper Pikkemaat: "De parochie bestaat volgend jaar tien jaar, dat gaan we ook vieren maar we staan voor grote uitdagingen. We moeten met elkaar nadenken over hoe we in de toekomst kerk willen zijn." Dat er iets moet gebeuren, daarvan lijkt iedereen wel doordrongen. Over de wens van de geloofsgemeenschap van Langeveen om financieel zelfstandig te blijven was hij kort: "Langeveen hoort bij de Pancratiusparochie en dat blijft zo." 

Sterfhuisconstructie

Door de verkoop van een bosperceel bij Vasse en de pastorie in Albergen lijkt er iets meer financiële ruimte te zijn. Maar de parochie moet van alle opbrengsten 9% aan het bisdom afdragen. Bovendien staan er na verkoop geen inkomsten uit huur of pacht tegenover. Een aantal parochianen toonde zich kritisch over het financiële beleid. "Mooie vetpot voor het bisdom", aldus een van de aanwezigen. "Een sterfhuisconstructie", meende een ander. "Hoelang is dit vol te houden?" Overigens heeft het aartsbisdom Utrecht zelf ook al aardig gesneden in zijn onroerend goed. 

Nadenken over de toekomst

De financiële situatie van de parochie moet de kerkgangers tot nadenken stemmen. Want niet alleen de financiën lopen sterk terug, ook kerkbezoek, doopsels, vormsel, kerkelijke huwelijken en het aantal vrijwilligers loopt terug. De Heilige Pancratiusparochie volgt daarmee het landelijk beeld van de rooms-katholieke kerk. Alleen het aantal begrafenissen vanuit de kerk ligt hier aanmerkelijk hoger dan bijvoorbeeld in het westen van het land.

Hoog ozb tarief

Kerken vallen in een hoog tarief voor de ozb. Ze worden aangeslagen als bedrijf. Het CDA wil dat veranderen. Het bestuur van de Heilige Pancratiusparochie hoopt dat de wijziging er snel doorkomt. 

Nieuwe huisstijl

Het was niet alleen maar kommer en kwel. De presentatie van een nieuwe huisstijl met een strak logo viel in de smaak bij de parochianen. Vooral toen ze hoorden dat de ontwerper dat als vrijwilliger had gedaan. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.