Nieuws

Gemeenteraad Staphorst zwijgt maandenlang over rapport van opgestapte wethouder Krale

Gemeenteraad Staphorst zwijgt over rapport van opgestapte wethouder Krale
Gemeenteraad Staphorst zwijgt over rapport van opgestapte wethouder Krale © RTV Oost Jolande Verheij
Wethouder Bert Krale van Staphorst heeft enkele weken nadat hij is opgestapt, een uitgebreid rapport naar de gemeenteraad gestuurd met daarin zijn bevindingen over het laatste jaar in het college. Krale stapte op 11 juni op, toen zijn partij het CDA het vertrouwen in het college van Staphorst opzegde. De gemeenteraad sprak nooit over dit rapport, dat op 2 juli werd gestuurd. Niet in de openbaarheid en ook niet achter gesloten deuren.
Krale beschuldigt zijn voormalige collega-wethouder Lucas Mulder (SGP) van vriendjespolitiek, afspraken maken achter de rug van collegeleden om en het misbruiken van regelingen om vrienden voordeel te geven. In De Stentor gaf hij onlangs een interview waarin hij dit aankaartte.

Tot in detail

In het rapport dat hij naar de raad stuurde, doet hij in veertien pagina’s tot in detail melding van zijn bevindingen. In zijn rapport behandelt hij het vermeende handelen van Mulder. Zo zou zijn handelen in strijd zijn met coalitieafspraken, raadsbesluiten, tegen collegeafspraken in, over de grens van de portefeuilleverdeling heen. Door deze acties liepen collega’s averij op, aldus Krale.
De opgestapte wethouder stuurde zijn rapport aan alle fracties, behalve de SGP. Waarom dat laatste niet gebeurde, is niet duidelijk. Zelf wil de ex-wethouder geen commentaar geven. Hij wil in alle rust het integriteitsonderzoek afwachten, dat burgemeester Theo Segers vorige week aankondigde.

SGP

De gemeenteraad, met uitzondering dus van de SGP, nam tot in detail kennis van de bevindingen van Krale over zijn samenwerking met Mulder. Er werd echter niets gedaan met die informatie. Hoe dat kan, blijft onduidelijk.
Ook in het presidium, waarin fractievoorzitters onder leiding van de burgemeester en de griffier de agenda opstellen voor de raadsvergaderingen, kwamen het rapport en de inhoud ervan nooit aan de orde. Dat zeggen Alfred Stegeman, fractievoorzitter van Gemeentebelangen, Jacob Spiker, leider van het CDA, Erik Hattem (fractievoorzitter SGP) en Jan Carlo Bos (CU). Volgens Bos werd het wel in de fractie besproken, maar daar bleef het bij.

'Niet om gevraagd'

Ook in de gesprekken die ChristenUnie en de SGP voerden met andere partijen - inclusief het CDA - om te spreken over de toekomst van het college kwam het stuk niet aan de orde. SGP-fractievoorzitter Hattem kreeg het rapport dus niet en hij zegt het ook niet te kennen.
Wel sprak hij in juli met Krale en wist hij naar eigen zeggen wel hoe Krale over veel zaken dacht. "Ik wist dat de ChristenUnie wat had gekregen van Krale, maar ik heb er niet om gevraagd. Ook wel chic dat ze het niet met mij deelden, want het was maar de vraag of dit de bedoeling was van Krale."
"Wellicht kan de verklaring gevonden worden in het feit dat Krale het stuk aan de fracties apart stuurde en niet aan de raad als geheel", vertelt Stegeman over de zwijgzaamheid van de raad over dit onderwerp. Hij geeft ook aan dat het op z’n minst gek is dat het hoogste orgaan van de gemeente niet over de zaken die in het rapport van Krale staan sprak, terwijl de inhoud explosief is. "Ik stelde het ook niet aan de orde. Als het niet in de krant had gestaan, was het waarschijnlijk nooit naar buiten gekomen."

Rapport consultant

Ook het rapport dat een consultant maakte over het college, is nooit openbaar of achter gesloten deuren door de voltallige raad besproken. Op basis van dit rapport trok het CDA de stekker uit het college. Sterker nog, Gemeentebelangen en de PvdA hebben het stuk nooit gekregen. Het was vertrouwelijk. Beide partijen konden het college dus niet controleren, want ze kregen het rapport simpelweg niet.
De burgemeester van Staphorst laat een onafhankelijke integriteitsexpert alle betrokken partijen spreken die mogelijk niet integer zouden hebben gehandeld. Segers laat deze expert komen, omdat hij ook vindt dat er beschuldigen jegens hemzelf zijn geuit. Na dit 'horen' komt er volgens de burgemeester vrijwel zeker een onafhankelijk onderzoek, want daarvoor zijn de zaken ernstig genoeg.
Dat zei de burgemeester afgelopen dinsdagavond toen de gemeenteraad, na publicatie in de krant, eindelijk wel over de beschuldigingen sprak. De raad toonde zich geschokt, terwijl een stuk van veertien pagina’s over de samenwerking met Mulder en diens opstelling al ruim vier maanden op het bureau van de raadsleden lag.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.