nieuws

Omstreden uitbreiding Veldzicht in Balkbrug moet naast Villa Erica komen

Omsteden uitbreiding veldzicht moet naast Villa Erica komen
Omsteden uitbreiding veldzicht moet naast Villa Erica komen © RTV Oost
De nieuwbouw van Veldzicht in Balkbrug voor de opvang van maximaal twintig ongedocumenteerde vreemdelingen met psychische problemen moet naast Villa Erica komen. Als de nieuwbouw doorgaat, komt de opvang op het grasveld achter de villa, direct naast de bestaande kliniek. Op die manier hoopt de directie van Veldzicht tegemoet te komen aan omwonenden.
Op dit moment worden er tien illegalen behandeld in de voormalige tbs-kliniek, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid wil dit aantal met twintig verhogen. 
De nieuwbouw is omstreden. Afgelopen zomer werden er twee informatiebijeenkomsten gehouden omdat de inwoners van Balkbrug vinden dat er ze al genoeg verwarde mensen in het dorp hebben bij verschillende instellingen. De locatie naast Villa Erica was eigenlijk niet de eerste keuze van de directie van Veldzicht. Na gesprekken met omwonenden werd voor deze locatie voor de voorgenomen nieuwbouw gekozen.
Bewoners zijn ook vandaag geïnformeerd en de directie van Veldzicht was aangenaam verrast door de reacties. Er waren nauwelijks nog bezwaren tegen de plek. Wel leven er nog veel vragen over de veiligheid. Veldzicht wil hierover intensief in contact blijven met alle betrokkenen. Daarom is ook de klankbordgroep weer in het leven geroepen.

Toezicht

De voorkeur van het ministerie gaat uit naar de locatie bij de villa, omdat 'op deze plek het beste rekening kan worden gehouden met de wensen vanuit de plaatselijke bevolking en de veiligheidsaspecten'. De locatie ligt direct naast de kliniek, waardoor medewerkers van Veldzicht vanuit meerdere gebouwen zicht hebben op de locatie. Ook kunnen ze hierdoor snel ter plaatse zijn als dat nodig is.
De beoogde nieuwbouwlocatie komt op het terrein dat nu al eigendom is van Veldzicht. Het al bestaande cameratoezicht voor het hele complex registreert ook het gebied dat bedoeld is voor de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht. Zo nodig worden extra camera’s geplaatst.
De voorgenomen nieuwbouw moet naast Villa Erica komen
De voorgenomen nieuwbouw moet naast Villa Erica komen © Google Maps

Nieuwbouw

De nieuwbouw bestaat uit twintig kamers voor patiënten en verder gemeenschappelijke ruimten met keuken en wasgelegenheid, gebouwd rond een binnenplaats annex sportveldje. Het wordt alleen laagbouw en de directie belooft dat er geen containers komen, maar in het landschap passende gebouwtjes, waarschijnlijk van hout. 
De gemeente moet nog wel akkoord gaan met de aanvraag van de bouwvergunning. De eerste bewoners komen op zijn vroegst medio 2021 in de nieuwbouw. De extra opvang duurt maximaal vijf jaar.

Psychische problemen
De ongedocumenteerde vreemdelingen, voor wie behandeling in Veldzicht nodig is, kampen met psychiatrische problemen waarvoor ze behandeld moeten worden. Ze hebben geen recht op verblijf of rijksopvang en om uiteenlopende redenen zijn ze al vaak al jaren illegaal in Nederland verblijven.

De bewoners van de Beschermde Woonvoorziening Veldzicht krijgen een dagprogramma. Een deel van de dagbesteding zal zich afspelen op de Veldzichthoeve. De bewoners mogen wel vrij bewegen om bijvoorbeeld boodschappen te doen, te sporten of om een wandeling te maken. Wanneer een bewoner zich niet aan de afspraken houdt of een risico vormt voor de veiligheid, kan hij of zij worden teruggeplaatst binnen de kliniek.

Telefonisch meldpunt

Naar aanleiding van de twee voorlichtingsavonden voor bewoners heeft CTP Veldzicht al een telefonisch meldpunt in het leven geroepen. Dit nummer kan zeven dagen per week, 24 uur per dag gebeld worden door bewoners om ongewenste situaties te melden waarbij (mogelijk) patiënten van Veldzicht betrokken zijn.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.