Opnieuw fouten in milieurapport Lelystad Airport: "Je reinste oplichterij"

Leon Adegeest van burgercomité HoogOverijssel heeft opnieuw fouten ontdekt in het milieurapport van Lelystad Airport, dat meldt EenVandaag op haar website. Het is opnieuw een aanklacht tegen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat er alles aan lijkt te willen doen om het vliegveld in de polder te kunnen openen.

Twee jaar geleden moet ook al een Milieueffectrapportage (MER) de prullenbak in nadat ingenieur Leon Adegeest fouten ontdekte in de berekening van de geluidsoverlast van de vliegroutes.

Het bleek dat als vliegtuigen daadwerkelijk naar Lelystad zouden vliegen met het motorvermogen waarmee in de MER gerekend werd, dan zouden ze neerstorten. Dat Adegeest het goed had, bleek destijds in een vliegtuigsimulator. Het rapport en bijbehorende rekenwerk moest dus opnieuw, met uitstel van de opening van Lelystad Airport tot gevolg.

Maar ook met het nieuwe, gecorrigeerde rapport is het mis, stelt Adegeest. Hij stuitte op iets geks: de uitstoot van vliegtuigen neemt in het nieuwe rapport toe, maar de neerslag van stikstof neemt af. "Ik dacht: 'Dat kan niet kloppen'", zegt hij tegen EenVandaag.

Warmte en stikstof

Er is in de nieuwe berekening uitgegaan van een veel te hoge warmte-uitstoot van vliegtuigen van en naar de luchthaven. Die warmte kan van belang zijn bij stikstofberekeningen. Door de warmte stijgt de uitstoot op, verdunt en vermengt zich en slaat over een groter oppervlak neer. Het leidt tot een lagere hoeveelheid stikstof in de natuur.

Hoe meer warmte vliegtuigen uitstoten, hoe minder we op de grond last hebben van stikstof. Schiphol en het ministerie van Infrastructuur hebben er belang bij om de uitstoot van vliegtuigen te marginaliseren.

Zo laag

Als gevolg van deze invoerfout pakt de stikstofneerslag zo laag uit dat Lelystad Airport onder de norm valt waarbij een Natuurbeschermingsvergunning noodzakelijk is.

Wanneer Adegeest de berekening herhaalt met de door het RIVM geadviseerde gegevens komt de stikstofdepositie daar duidelijk boven. "Als er correct was gerekend had Lelystad Airport vijf jaar geleden dus al een vergunning moeten aanvragen. Maar die hebben ze nu niet."

Wegverkeer niet meegerekend

Naast de verkeerde berekeningen voor de vliegtuigen is ook de uitstoot van het wegverkeer foutief berekend. Volgens Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) zijn in het onderzoek ten onrechte alleen wegen in Flevoland bij het onderzoek betrokken.

"Al die miljoenen vakantiegangers die per auto naar het vliegveld komen, verschijnen niet vanuit het niets in Flevoland. Die komen via wegen in Overijssel, Noord-Holland, Friesland en Gelderland. Maar dat verkeer is doodleuk buiten beschouwing gelaten."

Als Adegeest ook de belangrijkste aanvoerwegen meeneemt, komt de stikstofdepositie op de Veluwe op ruim 21 mol. Dat is 35 keer zoveel als de 0,6 die de officiële rekenmethode berekende.

"Al twee jaar lang denk ik: kan je die rapporten nog wel vertrouwen? Maar dit is gewoon je reinste oplichterij wat mij betreft. Ik weet niet wanneer je kunt spreken over een milieudelict, waarschijnlijk nog niet, maar ze proberen hier gewoon een wet te omzeilen door fraude te plegen en manipulatie van de invoergegevens", aldus Adegeest. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.