nieuws

Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht

Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht
Nieuwe stikstofregels in Overijssel vanaf vrijdag van kracht © Chantal Everaardt
De nieuwe stikstofregels voor het aanvragen van een vergunning voor activiteiten in de buurt van beschermde natuurgebieden in Overijssel gaan vrijdag in. Dankzij de nieuwe regels die voor alle provincies gelden kunnen alle sectoren een vergunning aanvragen. Alleen de provincie Friesland wacht nog met de invoer tot definitief duidelijk is of er een vergunning nodig is voor het beweiden en bemesten bij Natura 2000-gebieden.
Boerenbedrijven kunnen nieuwe activiteiten mogelijk maken door stikstofruimte vrij te maken op de eigen locatie. Door de stikstofuitstoot te beperken met bijvoorbeeld gebruik van nieuwe technieken. Dit heet intern salderen.
Een nieuwe vergunning kan ook worden afgegeven als een bedrijf extern kan salderen. Een boerenbedrijf neemt dan stikstofruimte over van een ander bedrijf dat gedeeltelijk of helemaal stopt. 

Veel gesprekken gevoerd

De provincie Overijssel heeft de afgelopen maanden veel gesproken met bedrijven in verschillende sectoren, zoals de bouw en de landbouw. “We hebben intensief overleg gehad met de agrarische sector, de bouwsector, overige industriële sectoren, overheden en natuurorganisaties, maar bijvoorbeeld ook met Provinciale Staten”, aldus gedeputeerde Ten Bolscher.
Als bedrijven extern salderen, mag zeventig procent van de stikstofruimte die wordt overgenomen benut worden. De dertig procent die overblijft, wordt ingezet bij het terugdringen van de stikstofuitstoot. Bij intern salderen is het in sommige uitzonderingsgevallen mogelijk om de volledig vergunde capaciteit te benutten. 

Uitstel

De provincie Friesland voert de nieuwe beleidsregels nog niet in. De provincie wacht tot er meer duidelijk is over het beweiden en bemesten bij Natura 2000-gebieden. Friesland wil voorkomen dat boeren die nu een vergunning krijgen die later weer ingetrokken zien worden. 
Voor het weiden van koeien is straks naar verwachting geen vergunning nodig. Als het beleid rond het weiden en bemesten wel verandert, moeten ook de beleidsregels zoals die er nu liggen worden aangepast. Friesland wacht om die reden met het invoeren van beleidsregels.

Mestwetgeving

De provincie Overijssel heeft een voorbehoud ingebouwd voor veehouderijen die extern willen salderen met dier- en/of fosfaatrechten. Het is mogelijk om nu een vergunningsaanvraag in te dienen, maar het definitief toekennen van die vergunning is nog niet mogelijk. Dat kan pas als de regels rond mestwetgeving duidelijk zijn. Dat is naar verwachting in februari volgend jaar geregeld.
De nieuwe beleidsregels zijn slechts één van de vijf schakels die moeten leiden tot een noodzakelijke aanpak van de stikstofuitstoot in de provincie.

Bronmaatregelen

Ook de zogeheten bronmaatregelen moeten leiden tot een verlaging van de stikstofdepositie. Het verlagen van de snelheid op bijvoorbeeld snelwegen is zo'n bronmaatregel die ruimte oplevert voor ontwikkelingen in de weg- en woningbouw. Overijssel zet daarnaast vol in op het versterken van de natuur in en bij Natura 2000-gebieden. 
De provincie stelt daarbij dat ieder natuurgebied anders is en maatwerk vereist. 

Uitleggen

De komende weken gebruikt de provincie om de beleidsregels uit te leggen. Als er knelgevallen ontstaan, kunnen ondernemers zich melden bij de provincie en wordt bekeken welke oplossingen er zijn. De provincie blijft daarnaast in gesprek met de verschillende sectoren die betrokken zijn bij het terugdringen van de stikstofuitstoot.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.