nieuws

Inwoners Steenwijkerland willen bouw windmolens in eigen hand houden met oprichting coöperatie

Het initiatief komt van veertien inwoners en ondernemers uit Steenwijk
Het initiatief komt van veertien inwoners en ondernemers uit Steenwijk © RTV Oost
De gemeente Steenwijkerland is een coöperatie rijker: Steenergie. Doel is de ambities van de gemeente Steenwijkerland wat betreft duurzame energie door windmolens uit te voeren voor en door Steenwijkerlanders.
Het initiatief van de coöperatie ligt bij een groep van veertien inwoners en ondernemers uit Steenwijkerland. De coöperatie heeft een duidelijk plan om opbrengsten van windenergie aan de gemeenschap te besteden.
Dat kan bijvoorbeeld via een omgevingsfonds, een maatschappelijk fonds, een grondgebondenfonds of een omwonendenfonds, maar ook kan iedere inwoner profiteren van opbrengsten door financiële participatie. Zo wordt Steenergie van en voor iedereen. Een lokale investering met een lokaal rendement. Iedereen mag meedoen, dat is het doel.
Dit gebeurt overigens niet alleen in Steenwijkerland. Ook in de gemeente Staphorst is een coöperatie actief: Wij Duurzaam Staphorst is ontstaan, nadat de provincie Overijssel de gemeente verplichtte nog 12 megawatt aan windenergie te realiseren. De situatie in Staphorst is veel concreter dan in Steenwijkerland, want die molens komen er, maar Steenergie verwacht dat dit ook in Steenwijkerland vroeg of laat het geval zal zijn.

RES

Met de komst van de Regionale Energiestrategie (RES) wordt de verantwoordelijkheid voor de opwekking van energie op land namelijk in de regio neergelegd. Deze regio wordt verplicht een substantiële bijdrage te leveren aan de 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie benoemd in de nationale energiedoelstellingen.
“Dat gaat niet lukken met alleen zonne-energie”, zegt Fokko Jansma, voorzitter van de coöperatie Steenergie. “Daarom is het onvermijdelijk om energie op te wekken uit andere bronnen, bijvoorbeeld met windmolens. De coöperatie wil de gemeente Steenwijkerland helpen aan haar verplichtingen voor de RES te kunnen voldoen.”
“We kunnen als inwoners van Steenwijkerland wachten tot partijen van buiten hier invulling aan geven, maar het is beter om zelf de handschoen op te pakken en de regie te houden. Zo voorkomen we dat Steenwijkerland zaken opgelegd krijgt waar men zelf geen controle meer over heeft”, aldus Jansma.
'In eigen huis houden'
De Nederlandse overheid heeft bepaald dat ons land in 2030 35 terawattuur (TWh) aan hernieuwbare energie gaat opwekken. Dat zijn ongeveer 2.600 windmolens. Of er beleid voor windenergie gemaakt moet worden in de gemeente Steenwijkerland, is wat Steenergie betreft geen vraag meer. Wel hoe er invulling aan gegeven wordt. In eigen huis houden, is het devies.
“Het is vooral bepalend hoe je met de omgeving omgaat en met de grondeigenaren van mogelijk toekomstige locaties. Er liggen voor alle partijen veel kansen. Daarnaast zijn er behoorlijk wat regels verbonden aan mogelijk kansrijke posities”, aldus secretaris en agrarisch ondernemer Pieter Winter.
“Er moet eerst beleid gemaakt worden door de gemeente, dan volgt er onderzoek voor geschikte locaties en dan kan er met grondeigenaren en omgeving overlegd worden. We willen geen ‘moeten’-beleid maar ‘mogen’-beleid waar we gezamenlijk naar fatsoenlijke en passende vergoedingen zullen zoeken. We hopen dat omgeving en grondeigenaren de weg naar ons weten te vinden.”
Omarmen
Steenergie weet wat ze wil, maar ook wat ze niet wil: grondonteigening, een verplicht inpassingsplan, opgelegd beleid of wel de lasten maar niet de lusten wanneer een commerciële partij windmolens gaat exploiteren. “Je hoeft niet vóór windenergie te zijn, maar als windenergie toch een rol moet gaat spelen, dan omarmen we het als initiatief liever, zodat het onze molens worden met een nette compensatie voor de lasten”, legt penningmeester Benno Hellinga uit.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.