nieuws

Voor eerst sinds jaren weer stijging aantal misdrijven in Oost-Nederland

Voor het eerst sinds jaren is er weer sprake van een stijging van het aantal misdrijven in Oost-Nederland. Daarbij gaat het niet alleen om een explosieve stijging van de digitale misdaad, maar ook is er een forse toename van de handel in wapens en drugs.
Dat bleek bij de presentatie jaarcijfers vandaag door politie en justitie.

Trend

Uit die cijfers blijkt een onmiskenbare trend. Was er jarenlang sprake van een dalende tendens, vorig jaar werd die ineens omgebogen.
Zo daalde het aantal misdrijven van 143.000 in 2015 naar 117.000 in 2018. Afgelopen jaar was er echter ineens weer sprake van een stijging naar 123.000.

Internetfraude en cyberteam

Een prominent deel van die toename komt op het conto van de internetfraude. Het aantal gevallen van cybercrime steeg namelijk met maar liefst 28 procent.
Vorig jaar lanceerde de politie Oost-Nederland een speciaal cyberteam in de strijd tegen de oprukkende criminaliteit. Dit team is intussen operationeel, aldus politiechef Oscar Dros. "Daarbij gaat het onder meer om vormen als het zogenoemde phishing, skimming, vervalste creditcards en 'Tikkie-fraude'", aldus Dros. 

'Whizzkids'

Het cyberteam telt achttien digitale rechercheurs, voornamelijk 'whizzkids' die de politie heeft geworven via universiteiten en hogescholen. Volgens Dros hebben ze al een aantal klinkende resultaten geboekt: "Er zijn door dit team dit jaar zeventien katvangers en geldezels opgespoord. Inderdaad, stromannen, maar er wordt ook alles op alles gezet om de leiders op te sporen."

Verharding criminaliteit

Een andere trend waarmee politie en justitie het afgelopen jaar mee werden geconfronteerd, is de verharding van de criminaliteit. Dat kan volgens politie en justitie niet los worden gezien van de forse toename van de wapen- en drugshandel in Oost-Nederland.
Die drugshandel steeg vorig jaar met 21 procent naar bijna 2100 misdrijven. Tegelijk steeg de wapenhandel met 33 procent naar ruim duizend misdrijven.
Ook werd afgelopen jaar een recordaantal van 22 drugslabs ontmanteld.

Steeds gewelddadiger

Als voorbeelden van de verharding van de criminaliteit verwees politiechef Dros naar spraakmakende misdrijven in Overijssel, waaronder de reeks recente schietpartijen in Zwolle waarbij ook een dodelijk slachtoffer viel.
Politiechef Dros zegt ervan uit te gaan dat er een verband bestaat met de drugshandel. Onderzocht wordt nog of er een link is tussen de verschillende schietincidenten.
Ook noemde de politiechef de aanslag op de Enschedese curator, onlangs net over de grens in Gronau, als voorbeeld dat de criminaliteit verhardt.

'Treffen in de portemonnee'

In de strijd tegen de zogenoemde ondermijning, waarbij boven- en onderwereld in elkaar overgaan, willen politie en justitie de komende jaren nauwer samenwerken met andere instanties als belastingdienst en fiscus. Onder meer om de criminele winsten af te romen. "We willen de criminelen treffen in hun portemonnee."

Jongeren

Een andere tendens die politie en justitie signaleren, is dat de drempel voor jongeren steeds lager wordt om de criminaliteit in te gaan.
Vandaar dat onder meer lessen op onderwijsinstellingen worden gegeven, waarbij scholieren worden gewezen op de gevaren die voortdurend op de loer liggen.

Verwarde personen

Daarnaast was er tijdens de presentatie van de misdaadcijfers aandacht voor het aantal verwarde personen dat in een cel wordt vastgezet. Dit aantal daalde van 650 in 2016 naar 173 vorig jaar. De politie wil nauwere samenwerking met hulpverlenende instanties om dit aantal verder terug te dringen.
De politie heeft over dit probleem in het verleden al meermalen de alarmklok geluid omdat dit niet haar taak is en ten koste gaat van het reguliere werk.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.