Nieuwe manier van melden huiselijk geweld leidt tot explosieve groei wachtlijst

Een nieuwe manier van melden van huiselijk geweld heeft bij Veilig thuis Twente geleid tot een explosieve groei van de wachtlijst. Het aantal meldingen dat aandacht verdient, liep met Kerstmis op tot 550. Halverwege december waren dat er nog honderd minder. 

Sinds januari 2019 is een nieuwe meldcode voor huiselijk geweld van kracht. Waar voorheen de meldingen vooral binnenkwamen via politie en justitie, zijn nu ook artsen, kinderopvang, onderwijs en andere instanties verplicht signalen van mishandeling te melden. Ook als er al actie is ondernomen.

"Met de nieuwe meldcode krijgen we de problemen in de gezinnen beter in beeld. En als er van meerdere kanten meldingen binnenkomen, grijpen we sneller in", vertelt Marjolein van Zon, manager bij Veilig Thuis Twente (VTT). Acute meldingen worden altijd met spoed opgepakt. Bovendien wordt de wachtlijst dagelijks gecheckt op urgentie.

Geld uit potje vrouwenopvang

In Twente werken de veertien gemeentes samen op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg. De gemeentes hebben het noodsignaal van VTT opgepakt. Centrumgemeente Enschede heeft 290.000 euro beschikbaar gesteld om de wachtlijst op te lossen. Het geld komt uit een potje dat bestemd was voor de vrouwenopvang. Met het geld kunnen vier tot vijf fte's worden ingevuld. "Al is het vinden van gekwalificeerd personeel nog wel een punt van aandacht", aldus Zon. 

Bij de invoering van de nieuwe meldcode was rekening gehouden met een groei van het aantal meldingen van vijf procent. Maar terwijl het aantal meldingen steeg met maar liefst dertig procent, bleef de financiering achter. Het geld dat Enschede nu beschikbaar stelt, moet voldoende zijn om de wachtlijsten weg te werken en om te voorkomen dat er dit jaar opnieuw lange wachttijden ontstaan. 

Onderzoek naar de hele sector

Om goed in beeld te krijgen waar de problemen zitten, is er ook een onderzoek opgestart naar de hele keten van zorg. Want de wachtlijsten zijn er niet alleen bij VTT, maar in de hele sector. 

De Twentse gemeenten hopen dat de maatregelen leiden tot een duurzame oplossing voor de huidige situatie. Met de nieuwe meldcode heeft VTT wel het idee dat ze meer grip heeft op het probleem van huiselijk geweld. Ook is er minder recidive. Het merendeel van de meldingen betreft kindermishandeling. Ook ontspoorde mantelzorg en geweld tegen ouderen neemt toe.

De groeiende wachtlijsten van meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld zijn al langer een belangrijk punt voor de wethouders ‘zorg/sociaal domein’ van de veertien Twentse gemeenten. In november 2019 vroeg Claudio Bruggink, portefeuillehouder en bestuurslid Veilig Thuis Twente ook al aandacht voor de wachtlijsten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.