Luchtwassers bij veehouders in Overijssel werken niet goed

Veehouders in Overijssel gebruiken hun luchtwassers niet goed. Dat blijkt uit een inventarisatie van de provincie. De apparaten worden gebruikt om de uitstoot van gevaarlijke stoffen en stoffen die het milieu aantasten te verminderen, maar door gebrek aan aandacht en een ingewikkelde bediening werken de luchtwassers niet goed genoeg.

De provincie Overijssel en de Omgevingsdiensten Twente en IJsselland hebben vorig jaar bij meer dan driehonderd veehouders de apparaten gecontroleerd.

Slechte uitkomsten

Uit het onderzoek bleek dat slechts achttien luchtwassers goed werkten. De verplichte elektronische monitoringssystemen, waardoor een beeld kan worden gevormd van het gebruik van de luchtwasser, werkten bij bijna zeventig bedrijven goed.

Er waren slechts drie bedrijven waarbij volledig aan de wettelijke voorschriften werd voldaan. De provincie vindt de resultaten niet goed, want het is de verantwoordelijkheid van de agrariërs om hun apparatuur goed voor elkaar te hebben. De luchtwassers hebben immers een belangrijke functie: ze kunnen worden ingezet voor het tegengaan van stikstofemissies. 

Wil wel

De teleurstellende resultaten komen volgens de provincie door een combinatie van ingewikkelde bediening en gebrek aan aandacht. Boeren geven aan belang te hebben bij een goede luchtbehandeling in hun stallen, maar het moeilijk is om het helemaal goed te doen. 

Daarom gaat de provincie voorlichtingsbijeenkomsten organiseren over de werking van de luchtwassers. Ook wordt later in dit jaar een nieuwe steekproef gehouden, als de situatie niet is verbeterd worden er 'handhavingsacties' ingezet. Wat voor acties dit zijn, is niet bekend. 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: