nieuws

Waterschappen krijgen steeds meer grip op muskusrat

De waterschappen krijgen steeds meer grip op muskus- en beverratten. Vorig jaar werden er minder muskusratten gevangen dan een jaar eerder in de gebieden van Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen.
Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ze vormen daarmee een gevaar voor de waterveiligheid. Het doel is om de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.
Johan Goos, van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, is mede verantwoordelijk voor de dalende populatie. Sinds 2014 is hij coördinator muskusrattenbestrijding en dat is terug te zien in de cijfers.
Een andere aanpak heeft ervoor gezorgd dat er in 2014 nog 18.079 muskusratten werden gevangen en in 2019 nog maar 3758. "De bestrijders moeten verplicht een dag in de week met elkaar op pad. Een kijkje in de keuken van de ander. Hierdoor leren ze van elkaar."

App
De bestrijders houden ook elke vangst bij in een app. Een mannelijke of vrouwelijke muskusrat, een jonge of een oude muskusrat, gevangen met een klem of met een fuik, alles wordt bijgehouden. "Ik hou van cijfers. Zo kunnen we precies zien in welk gebied we het goed doen en in welk gebied we nog een stapje extra kunnen zetten."

Duitse ratten

De bestrijding van muskusratten is bij wet geregeld. In juni 2019 is besloten om de muskusrattenpopulatie in Nederland terug te dringen tot aan de grens met Duitsland. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt
ongeveer twaalf tot vijftien jaar om dat te bereiken. "We willen in 2035 muskusratten vrij zijn", meldt Goos.
Met name de instroom van muskusratten uit Duitsland is hoog. Om te voorkomen dat muskusratten terugkeren naar het binnenland zijn controles door grenswaterschappen in de toekomst nog wel nodig.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.