Vergunning vernietigd: geen activiteiten meer op De Strip op Vliegveld Twenthe

De omgevingsvergunning voor activiteiten op en rond De Strip van Vliegbasis Twenthe is vandaag onderuit gehaald door de Raad van State. Dat betekent dat er voorlopig geen bedrijfsontwikkeling, festivals en andere evenementen op en rond De Strip kunnen plaatsvinden. De vergunning is volgens de Raad verleend op grond van de omstreden PAS-regeling voor stikstofreductie. Dat is voor de Raad al voldoende om de vergunning te vernietigen.

Het oordeel van de Raad is een overwinning voor de Stichting Lonnekerberg die de vergunning en eerder ook het bestemmingsplan voor De Strip bestreed. Volgens de stichting zorgen de activiteiten op De Strip voor een toename van stikstof in de nabijgelegen Natura 2000 gebieden Lonnekermeer en Landgoederen Oldenzaal. En dat is op grond van Europese regels niet toegestaan.

De gemeente Enschede, die de vergunning verleende, probeerde de stichting door de Raad van State buitenspel te laten zetten. De advocate van de gemeente stelde dat de stichting volgens haar statuten alleen opkomt voor natuurbescherming op de Lonnekerberg. Het Lonnekermeer en de Landgoederen Oldenzaal vallen dus volgens de gemeente buiten het werkgebied van de stichting. De stichting zou dus ook geen bezwaar kunnen maken tegen de activiteiten op De Strip.

Verworpen

Maar de Raad van State verwerpt dit argument van de gemeente. De Raad oordeelt dat het bedreigde Lonnekermeer en de Landgoederen Oldenzaal ook behoren tot het werkgebied van de stichting. Omdat de Raad de stichting als bezwaarmaker accepteert, is het logische gevolg dat de vergunning sneuvelt. Als de Raad de stichting buitenspel had gezet, dan was het bezwaar over toename van stikstof ook niet behandeld.

Gevolgen

Het gevolg van het oordeel van de Raad is dat er voorlopig geen sprake meer kan zijn van bijvoorbeeld bedrijfsontwikkeling, festivals en andere evenementen op en rond De Strip. De gemeente Enschede zal een nieuwe oplossing moeten bedenken die minder schadelijk is voor de Natura 2000 gebieden. 


Overigens oordeelde de Raad ook dat het lawaai van de toegelaten activiteiten geen probleem is. Direct rond De Strip zal er wel sprake zijn van overschrijding van de geluidsnormen, maar bij omliggende woningen is dat lawaai al veel minder en voldoet het aan de normen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: