Overijssel wil negen miljoen investeren in ontwikkeling van steden en regio's

Gedeputeerde Staten van Overijssel willen dit jaar negen miljoen euro investeren in de ontwikkeling van steden en regio's. Twee miljoen moet worden gebruikt voor het toekomstbestendig maken van de woningmarkt, zeven miljoen moet worden gebruikt voor andere maatregelen om de leefomgeving in steden te verbeteren.

Het provinciebestuur noemt het voorstel een opmaat voor een volgende fase, waarin de provincie nogmaals ruim twintig miljoen investeert in steden. "Samen met gemeenten, de woningsector en maatschappelijke partijen verbeteren we de kwaliteit van onze steden en regio's."

Woningmarkt

"Regionale verschillen vragen om regionale agenda's", aldus gedeputeerde Monique van Haaf. "Zo zorgt de verhuisstroom uit de Randstad voor een snelle verstedelijking in Zwolle en Deventer. Tegelijkertijd is het in het oostelijk deel van Overijssel nodig om leegstand tegen te gaan, woningen te verduurzamen en het aanbod te matchen met de woningvraag."

De gedeputeerde wil gebruik maken van het momentum om de woningbouw te versnellen. "De steden zijn volop in beweging, er is veel animo voor vernieuwing en verduurzaming van de gebouwde omgeving. We werken aan gebiedsgerichte ontwikkeling op basis van de kracht van de stad in de regio. Dat doen we samen met alle partners binnen netwerken."

Consumeren

Naast een veranderende vraag naar woningen, ziet de provincie verschuivingen in de manier waarop consumenten hun inkopen doen. Doordat steeds meer via internet wordt gedaan, neemt leegstand in winkelgebieden toe. Steden willen zich daarom steeds meer ontwikkelen tot een plek om te beleven, in plaats van een plek om te kopen. 

"Wij ondersteunen hen daarbij via onze stadsbeweging. Door te kiezen voor een duidelijke identiteit, blijven steden aantrekkelijk voor bezoekers, bedrijven en nieuwe inwoners. Regionale netwerken zijn nodig om ervoor te zorgen dat steden hun eigen, unieke plaats in de regio kunnen innemen."

De komende periode buigen Provinciale Staten zich over het investeringsvoorstel.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
Gedeputeerde Staten ontwikkeling Nieuws
Deel dit artikel: