Vragen bij trage informatievoorziening over werking luchtwassers door provincie Overijssel

Had de provincie Overijssel de Provinciale Staten eerder moeten informeren over de uitkomsten van een onderzoek naar de werking van luchtwassers in stallen? GroenLinks wil dat weten. Aanleiding is een bericht op de site van de provincie. In dat bericht staat dat uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de luchtwassers dat in een steekproef is gecontroleerd, niet optimaal werkte.

Het rapport dat als basis diende, dateert al uit december 2018. Pas een half jaar later, op 13 juni 2019, maakte de provincie melding van het rapport. En plots was daar zo'n twee weken geleden een bericht op de site van de provincie Overijssel, waarin werd aangekondigd dat er ingezet wordt op handhaving en voorlichting aan boeren.

GroenLinks wil van Commissaris van de Koning Andries Heidema weten wanneer de provincie erachter kwam dat er problemen waren met de gecontroleerde luchtwassers. En welke stappen er sindsdien zijn ondernomen om de problemen op te lossen.

Uitgebreider informeren?

"Was het gezien de ernst van de problemen met luchtwassers niet beter geweest destijds Provinciale Staten direct en middels een uitgebreidere informatievoorziening te informeren?", stelt Robert Jansen van GroenLinks in schriftelijke vragen aan de Commissaris van de Koning (CvdK) Heidema. "Zo'n luchtwasser heb je niet omdat je een kinderboerderij runt", aldus Jansen.

Hij vindt dat de informatievoorziening door de provincie Overijssel lang op zich heeft laten wachten. "Ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij. Het vertrouwen van de maatschappij in de werking van luchtwassers heeft een klap gekregen." Jansen wil dat Heidema dat vertrouwen herstelt.

Meer stankoverlast en stikstof?

Statenlid Jansen wil ook weten of de slechte werking van de luchtwassers heeft geleid tot stankoverlast en uitstoot van stikstof en fijnstof. Als dat het geval is, wil Jansen, in ieder geval bij benadering, weten om hoeveel stankoverlast en uitstoot het gaat.

Een vraag die voor Heidema niet te beantwoorden lijkt, aangezien er in veel gevallen problemen waren met het monitoren van de luchtwassers, zodat de werking van de luchtwassers niet beoordeeld kon worden.

Aankaarten in Den Haag

Jansen wil ook van de CvdK weten of de problemen met de luchtwassers in Overijssel zijn aangekaart bij de regering en hoe de minister denkt over de aanpak van de problemen in Overijssel. Mocht Den Haag nog niet op de hoogte zijn gesteld van de problemen, dan wil Jansen van Heidema weten of hij bereid is om de problemen alsnog aan te kaarten in Den Haag. 

Het rapport, dat bij het bericht van de provincie was te vinden op de dag van publicatie, is inmiddels verwijderd. Het is als document aan dit verhaal toegevoegd.

Lees hier het hele eindrapport werking luchtwassers

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: