Bodemonderzoek in Dalfsen naar mogelijkheden om aardwarmte op te pompen

In de gemeente Dalfsen start in maart een bodemonderzoek naar de mogelijkheden om aardwarmte op te pompen. De metingen vinden plaats in de lijn Westeinde, Dalfsen, Hoonhorst en Heino. 

De Rijksoverheid laat het onderzoek 'Seismische Campagne Aardwarmte Nederland' (SCAN) uitvoeren, omdat er in het midden van Nederland nog weinig bekend is over de diepe bodemopbouw. Aardwarmte kan een alternatief zijn voor aardgas. De overheid heeft als doel dat Nederland in 2050 van het aardgas afgaat.

Beginpunt

Door heel Nederland worden onderzoekslijnen uitgezet en op iedere lijn wordt om de zestig meter een seismologische meting gedaan. De gemeente Dalfsen is het beginpunt van lijn 12 die loopt tot Hoog Soeren.

Op ieder meetpunt wordt met een tractor en een trilboor een schotgat geboord, waarna een kleine lading springstof later zorgt voor het opwekken van een geluidsgolf. De weerkaatsingen van deze geluidsgolven in de ondergrond worden weer opgevangen door een soort grondmicrofoons.

Kansenkaart

Het opvangen de microfoons gebeurt op een diepte van grofweg twintig meter onder de grond. De ontploffing en trillingen zijn nauwelijks waarneembaar en veroorzaken geen risico’s, belasting voor het milieu of overlast. Van de meetresultaten wordt een kansenkaart voor aardwarmte gemaakt.

De grondeigenaren en directe omwonenden worden voor het onderzoek persoonlijk geïnformeerd.

Aardwarmte of geothermie is thermische energie, warmte, uit de aarde. Er kan energie worden gewonnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs. Deze aardwarmte kan ingezet worden voor de winning van energie. In Nederland is deze techniek in opkomst, met name voor de temperatuurregeling in gebouwen en kassen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: