Gemeenten wijzen inwoners op het verhalen van toekomstige schade door vliegroutes

Steeds meer gemeenten adviseren hun inwoners om eventuele toekomstige schade als gevolg van Lelystad Airport nu al kenbaar te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. "We informeren onze inwoners gewoon over de rechten die ze hebben zoals ook bij andere procedures", zegt Gerben Wijnja uit Kampen. 

Eerder gaven alleen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) een mogelijkheid om burgers en ondernemers te ondersteunen maar nu wijzen ook gemeenten onder de vliegroutes inwoners op de verjaringsdatum voor mogelijke schades.

Of de luchthaven in Lelystad open gaat voor groot vliegverkeer is nog steeds een vraagteken. De opening is ondertussen al meermaals uitgesteld, maar het Luchthavenbesluit Lelystad is al wel in werking sinds 1 april 2015. Daardoor verjaart binnenkort de mogelijkheid om schadevergoeding te vragen, nog voordat er ook maar één vakantievlucht is geland. De vliegroutes lopen over een deel van Overijssel.

Minder woningwaarde

In de Wet luchtvaart (Wlv) staat dat belanghebbenden kunnen vragen om een vergoeding van de schade als gevolg van het Luchthavenbesluit Lelystad. Dat kan bijvoorbeeld omdat je waardevermindering van je huis hebt of omdat je inkomsten mist omdat je camping niet meer in trek is onder een vliegroute. Het recht op vergoeding van schade verjaart na vijf jaar en in dit geval is dat dus op 1 april 2020.

Omdat er nu nog niet gevlogen wordt en de schade daarom niet goed te bepalen is, is het voor inwoners van belang dat ze het recht veilig stellen om later eventueel schade te verhalen. Met een zogenaamde 'stuitingsbrief' houdt je de mogelijkheid om je eventuele toekomstige schadevergoeding veilig te stellen. Als dan later alsnog schade ontstaat, heb je nog steeds het recht om de kosten te verhalen. Die stuitingsbrief moet dan wel voor 1 april dit jaar bij het ministerie zijn bezorgd.

Gemeentelijke informatie

Steeds meer gemeenten informeren hun inwoners over die stuitingsbrief. De gemeente Steenwijkerland doet dat al op haar website en in een lokale krant, Kampen wil dat binnenkort gaan doen. Ook in de Gelderse gemeenten Heerde, Hattem, Wezep en Oldebroek is informatie te vinden. In Raalte en in Olst-Wijhe zijn inmiddels voorstellen gedaan om inwoners actief te informeren over deze mogelijkheid.

Dichtbij 

De buitenwijken en kernen van Kampen liggen direct onder de aanvliegroute naar Lelystad. "We informeren zoals we bij andere procedures ook informeren. Het gaat om rechten die onze inwoners hebben, waarom zouden we ze daar niet op mogen wijzen?" 

D66 fractievoorzitter Bert Terlouw wil dat zijn gemeente Raalte hetzelfde overweegt. "Wat er ook gebeurt, we moeten onze inwoners in ieder geval wijzen op de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen. Dat is onze taak. Of ze het er in Den Haag nou wel of niet mee eens zijn."

de website van Steenwijkerland (Foto: RTV Oost)
de website van Steenwijkerland (Foto: RTV Oost)

Aan tafel

De lokale overheid die adviseert schade door de landelijke overheid niet te laten verjaren. Dat zal niet gewaardeerd worden in Den Haag. Want dat is waar de stuitingsbrieven naartoe gestuurd zouden moeten worden. In Kampen zijn ze er niet bang voor dat dat gevolgen zou kunnen hebben.

"Sterker, we vervullen onze rol optimaal want we roepen ook de bewonersverenigingen van de kleine kernen in onze gemeente op om haar burgers actief te informeren."

Ophef in Zwolle

De gemeente Zwolle informeert haar inwoners niet over de verjaring. In de gemeenteraad is daar de afgelopen dagen ophef over ontstaan. Een oproep van de Zwolse oppositiepartijen om voor alle inwoners een informatieavond te houden, kreeg niet voldoende steun.

"Het is volgens ons niet aan de lokale overheid om inwoners te informeren over de juridische mogelijkheid tegen de rijksoverheid", zegt verantwoordelijk wethouder Dogger in De Stentor. "Het voelt niet goed dat de ene overheid de andere op deze manier tegemoet gaat treden. De gemeente is een overheidsorgaan, we moeten ons niet als actiegroep profileren."

'Dan zijn ze maar even nijdig in Den Haag'

"Het is natuurlijk aan Zwolle om te besluiten, maar als ze het niet doen omdat ze bang zijn, dan is dat niet goed" zegt Bert Terlouw van D66 Raalte. "Je hebt in het belang van je inwoners een positie in te nemen. Dan zijn ze maar even nijdig in Den Haag. Jammer, maar het is wat het is."

Het zijn rechten die inwoners hebben, waarom zouden we ze daar niet op mogen wijzen?
Raadslid Kampen

Informatiebijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)
Informatiebijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Eerder hebben de meeste gemeenten in de invloedssfeer van Lelystad Airport al wel informatie avonden georganiseerd. Dat gebeurde onder meer in Zwolle en toen liep de zaal vol met geïnteresseerde inwoners.

Ook de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) wijzen erop dat de mogelijkheid om je schade te verhalen binnenkort verjaart. Op haar website helpt SATL ook actief bij het opstellen van een schade. De groep heeft daarvoor een modelbrief opgesteld die te vinden is via deze link.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.