nieuws

Ingenieurs waarschuwden al in 2010 voor risico's uitbaggeren 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik

Ingenieurs waarschuwden al in 2010 voor risico's van het uitdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik
Ingenieurs waarschuwden al in 2010 voor risico's van het uitdiepen van het kanaal Almelo-De Haandrik © RTV OOST
De provincie blijkt al in 2010 te zijn gewaarschuwd dat het uitbaggeren van het kanaal Almelo-De Haandrik grote risico's met zich mee zou brengen. Niettemin werd besloten het kanaal op te waarderen voor zwaarder scheepvaartverkeer.
Het uitdiepen van het kanaal - tussen 2011 en 2014 - wordt vooralsnog genoemd als voornaamste oorzaak voor de huidige problemen. Ruim driehonderd huishoudens kampen momenteel namelijk met grote schade aan woningen. Niet alleen zijn huizen verzakt, er zitten ook scheuren in muren en kelders staan blank door omhoog gekomen water.
De problemen doen zich met name voor bij woningen langs het kanaal ter hoogte van Vroomshoop, Geerdijk en Daarlerveen, maar intussen zijn er ook meldingen binnengekomen vanuit Bergentheim en Beerzerveld. 
Begin dit jaar meldde RTV Oost al dat het aantal schademeldingen intussen is opgelopen naar ruim driehonderd.

Waarschuwing

Naar nu blijkt, is de provincie vooraf gewaarschuwd voor de risico's die het uitbaggeren van het kanaal met zich mee zou brengen. Het ingenieursbureau Royal Haskoning beschrijft in een rapport van 2010 uitvoerig wat die gevaren zijn.
Zo wordt er onder meer gewezen op zogenoemd kwelwater: opborrelend grondwater en de gevolgen daarvan. Daarbij wordt gerefereerd aan problemen die speelden bij eerdere werkzaamheden aan het kanaal ter hoogte van Bergentheim. Dat leidde destijds tot ondergelopen kruipruimtes.

Negatieve effecten

In hun onderzoek in hoeverre de geplande baggerwerkzaamheden problemen kunnen veroorzaken, schrijven de ingenieurs in hun rapport verder dat er met name risico's zijn voor de aanliggende huizen. "Mogelijk negatieve effecten, onder meer water in de kruipruimtes, zijn niet uit te sluiten."
Tekst gaat verder onder afbeelding
Het rapport waarin ingenieurs waarschuwen voor de risico's bij het uitbaggeren van het kanaal
Het rapport waarin ingenieurs waarschuwen voor de risico's bij het uitbaggeren van het kanaal © RTV OOST
De ingenieurs van Royal Haskoning doen bovendien de aanbeveling dat "gezien de potentiële risico's voor de bewoning direct langs het kanaal wordt het aanbevolen om in overleg met Bouw & Woningtoezicht van de betreffende gemeentes de risico's nauwkeuriger in beeld te brengen". Daarbij gaat het om de kernen Vroomshoop, Vriezenveen, Daarlerveen en Aadorp. Onduidelijk is overigens of dat destijds is gebeurd.
Wel werden er destijds op diverse plekken zogenoemde peilbuizen geplaatst, waarmee het grondwaterpeil nauwlettend in de gaten kon worden gehouden.
REACTIE PROVINCIE
In 2011 ging de 'eerste schop de grond in' voor het uitbaggeren van het kanaal. Een woordvoerder van de provincie laat in een reactie weten dat destijds een weloverwogen besluit is genomen.
"Bij de voorbereiding op dit project is overlast door kwel als mogelijk risico onderkend. Bij baggerwerkzaamheden treedt er namelijk, in meer of minder mate, kwel op. Er is onderzoek uitgevoerd waar mogelijk overlast zou kunnen ontstaan en er zijn peilbuizen geplaatst om te kunnen monitoren op eventuele grondwateroverlast."
In 2013 deden zich in Daarlerveen problemen voor dat kelders onder water liepen. Die problemen zijn vervolgens verholpen, aldus de zegsvrouw van de provincie.

Oorzaak huidige problemen

Momenteel leggen de ingenieursbureaus Deltares en TNO de laatste hand aan onderzoek of de huidige problemen zijn veroorzaakt door de baggerwerkzaamheden, die tussen 2011 en 2014 werden uitgevoerd. Zoals gisteren gemeld wordt dit onderzoek maandag 30 maart gepresenteerd.
Het provinciebestuur wil dat de gedupeerde omwonenden daarna op zo kort mogelijke termijn horen wat er met hun schadeclaim wordt gedaan en wat ze eventueel financieel tegemoet kunnen zien.

'Geen tweede Groningen'

De slepende affaire rond het kanaal vertoont sterke gelijkenissen met de problemen rond aardgasboringen in het noorden van het land. De provincie Overijssel heeft echter van begin af aan laten weten dat er geen sprake mocht zijn van 'een tweede Groningen' en de bewoners niet financieel de dupe mochten worden.
Vandaar dat de provincie al miljoenen euro's heeft gereserveerd. Mocht uit onderzoek blijken dat de problemen inderdaad door baggerwerkzaamheden zijn veroorzaakt dan wil de provincie de schadevergoeding alvast voorschieten zodat de bewoners niet hoeven te wachten op eventuele jarenlange procedures over de schuldvraag.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.