Nieuws

Bewoners Junne woest om plannen stuw: "Niet serieus genomen"

De oude stuw bij Junne
De oude stuw bij Junne © Flickr Creative Commons / Henk-Jan van der Klis
De plannen voor een nieuwe brug over de Vecht bij Junne zetten meer en meer kwaad bloed bij omwonenden. De groep voelt zich niet serieus genomen door de gemeente en is een petitie gestart om de nieuwe brug tegen te houden.
De bewoners zijn met name bang voor sluipverkeer over de nieuwe brug. Ook het - volgens de bewoners - unieke, historische landschap en de natuur van Junne zouden onder druk staan.
De stuw over de Vecht bij Junne is ruim honderd jaar oud. Begin 2018 werd de brug afgesloten voor vracht- en landbouwverkeer, omdat deze in slechte conditie verkeert.
In de plannen die er liggen is vastgesteld dat de nieuwe brug geschikt moet zijn voor verkeer met een maximaal gewicht van 60.000 kilo. De vraag is of de stuw gerenoveerd of vervangen moet worden. Een groep omwonenden vreest dat al vast staat dat de oude brug verloren gaat.

Informatiebijeenkomsten

Op 9 december vond een eerste informatiebijeenkomst plaats, waarop de gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen de plannen presenteerden. Vorige week was er opnieuw een bijeenkomst. Het waren gesprekken waar de groep omwonenden geen goed gevoel aan overhoudt.
"Bij de laatste presentatie werd al snel duidelijk wat de inzet van het speciaal ingehuurde verkeersbureau Bono Traffics inhoudt", laat Mieke Bosma namens de bewonersgroep weten. "Tijdens het eerste gesprek met dit bureau werd nog verteld dat alle varianten open stonden. Later werd ons al snel duidelijk gemaakt dat het door de gemeente en het waterschap ingehuurde bureau er ook vanuit gaat dat de nieuwe brug er komt."

'Wassen neus'

Een klankbordgroep werd onlangs in het leven geroepen om de meningen van meerdere belanghebbenden te peilen. 'Een wassen neus', volgens de omwonenden. Bosma: "De door de gemeente en het waterschap ingehuurde omgevingsmanager bepaalt wie wel of niet in de klankbordgroep zitting mag nemen en het standpunt van de bewoners van Junne wordt niet serieus genomen."
"We vermoeden dat er sprake is van in achterkamertjes gemaakte afspraken over de aanleg van de nieuwe brug, zonder inhoudelijke behandeling in de gemeenteraad van Ommen. Hiermee lijkt niet alleen de participatie, maar ook het politieke debat in Ommen dood verklaard. Dit gevoel wordt versterkt door de allerbelabberdste kwaliteit van hoe de Gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen omgaan met verzoeken van haar burgers, die gebruik willen maken van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)."
Dit ontvangen omwonenden na een Wob-verzoek
Dit ontvangen omwonenden na een Wob-verzoek © Werkgroep Bewoners Junne

Wob-verzoek

Volgens de bewoners van Junne worden verzoeken vaak te laat beantwoord en lijkt er sprake te zijn van 'volstrekte willekeur' welke stukken wel of niet ter inzage worden gegeven. "Het feit dat meerdere bewoners met hetzelfde Wob-verzoek verschillende stukken toegezonden krijgen, versterkt dit beeld. Daarnaast is het bij de gemeente Ommen en het Waterschap Vechtstromen heel normaal dat halve of zelfs hele pagina’s van de toegezonden stukken zwart zijn gearceerd."
Al met al was ook de tweede informatiebijeenkomst voor de bewoners van Junne opnieuw een teleurstellende avond. Ze laten het er echter niet bij zitten. De bewoners gaan de politieke partijen in Ommen benaderen en zijn een petitie gestart tegen de aanleg van de nieuwe brug.

Stikstof

De gemeente Ommen laat weten dat het nog onderzoekt wat de gevolgen zijn voor het stikstofgehalte in een nieuwe situatie. Inhoudelijk wil de woordvoerder van de gemeente niet op de frustraties van de bewoners van Junne ingaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.