Kosten voor uitbreiding Lelystad Airport in beeld

De uitbreiding van Lelystad Airport tot vakantievliegveld heeft tot nu toe bijna 117 miljoen euro gekost. Dat is de voorlopige tussenstand van het onderzoek van Omroep Flevoland en Follow The Money (FtM) naar de geldstromen van het project. Heel veel bedragen zijn nog niet bekend dus het uiteindelijke bedrag zal hoger eindigen.

Omroep Flevoland en FtM doen onderzoek, nadat het onderwerp 'Lelystad Airport' in november afgelopen jaar de meeste stemmen kreeg bij de FlevoPitch. Oud-gezagvoerder Ruud Holswilder vroeg zich af wat er klopt van de berichten dat de uitbreiding tot vakantievliegveld al 200 miljoen heeft gekost. Een bedrag dat steevast in verschillende media opduikt, zo schrijft Omroep Flevoland.

Jaarverslagen

De onderzoekers zijn nog niet aan die 200 miljoen gekomen, maar dat betekent niet dat het niet klopt. Feit is dat heel veel uitgaven voor het vliegveld niet in jaarverslagen en jaarrekeningen zijn terug te vinden.

Veel uitgaven voor vliegveld niet terug te vinden
Follow the Money

De voornaamste bron met concrete bedragen zijn de jaarverslagen van Royal Schiphol Group, de eigenaar van Lelystad Airport. Die heeft sinds 2016 116,9 miljoen euro gestoken in de bouw van de nieuwe terminal met bijbehorende parkeerterreinen en toegangswegen, in de verlenging van de start- en landingsbaan tot 2.700 meter, aanleg van de taxibaan en in de verhoging van de verkeerstoren.

Ontbreken
Wat tot nu toe ontbreekt, zijn kosten voor de inrichting van de terminal, het opzetten van een eigen brandweerkorps met materieel en de extra personeelskosten, om er een paar te noemen.

Evenmin duidelijk is hoeveel er is uitgegeven door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) aan het 'Programma realisatie verkeersleiding Lelystad Airport'. Daaronder valt niet alleen de aanschaf van dure navigatieapparatuur en de nieuwe groep luchtverkeersleiders, maar ook het ontwerpen van de vliegroutes die in Overijssel en Gelderland voor zoveel onrust hebben gezorgd.

Stapels rapporten
Sinds 2009 zijn voor het vliegveld in de polder stapels onderzoeksrapporten gemaakt, in opdracht van Schiphol en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 2009 is het jaar waarin de eerste versie van de Milieu Effect Rapportage (MER) gereed kwam waarop de bestaande plannen zijn gebaseerd. Leon Adegeest uit Dalfsen ontdekte fouten in de geluidsberekeningen van het vliegverkeer waardoor de MER over moest. Nadien zijn nog verschillende dure onderzoeken gedaan.

Adegeest kraakte recenter ook de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. Op dit moment wordt nagegaan of Adegeest gelijk heeft met zijn bewering dat ook daar bewust fouten zijn gemaakt. In Overijssel zijn veel inwoners kritisch op het vliegveld, omdat vliegverkeer van en naar Lelystad laag over delen van Overijssel komt.

Informatiebijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)
Informatiebijeenkomst vliegroutes Lelystad Airport (Foto: RTV Oost / Chantal Everaardt)

Overige kosten
Het rijk, de provincie Flevoland en de gemeenten Almere en Lelystad hebben ook geld gestoken in de uitbreiding van de luchthaven: in wegen, bedrijventerrein Lelystad Airport Businesspark, in openbaar vervoer. Deels zijn de bedragen helder, vaak niet.

We kijken ook naar de kosten van de Alderstafel Lelystad, het overlegorgaan van kabinetsadviseur Hans Alders met de provincie en gemeenten Almere, Lelystad, Zeewolde, Dronten en enkele belangenorganisaties dat van 2009 tot 2018 heeft gefunctioneerd.

Opvallend

Omroep Flevoland en FtM verbazen zich wel over de kennis van de kosten bij Tweede Kamerleden. Verrassend genoeg hebben politici die het dossier Lelystad Airport zeer kritisch volgen geen idee en vinden ze de totale kosten in inzicht in de geldstromen het ook niet echt belangrijk.

Vragen gesteld
De genoemde 117 miljoen euro is dus nadrukkelijk over een tussenstand. Om meer inzicht in de kosten te krijgen, hebben Omroep Flevoland en FtM betrokken bedrijven, overheden en instanties per mail gevraagd om uitgebreide aanvullende informatie te geven. Het onderzoek is voorlopig nog niet afgerond.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.