Nieuws

Opnieuw fouten in berekeningen Lelystad Airport, meer stikstofuitstoot dan berekend

In de Milieu Effect Rapportage voor Lelystad Airport zijn in 2018 verkeerde en onvolledige gegevens gebruikt voor de berekening van de uitstoot van stikstof. De stikstofuitstoot is ruim twee keer zo groot als het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat oorspronkelijk deed voorkomen. Opnieuw heeft Leon Adegeest van HoogOverijssel de berekeningen nauwkeuriger uitgevoerd dan het ministerie.
Dat concludeert een werkgroep van het RIVM en de Commissie voor de Milieu Effect Rapportage (MER) vandaag in een advies. De werkgroep geeft Leon Adegeest en de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) daarmee grotendeels gelijk. Adegeest toonde in 2017 ook al aan dat de geluidsberekeningen in de MER voor Lelystad Airport niet klopten. Nu heeft hij dus aangetoond dat het vliegveld in de polder veel meer stikstof uitstoot dan berekend.

Actiegroep: 'cijfers zijn gemanipuleerd'

In december 2019 zei Adegeest dat de stikstofuitstoot van vliegverkeer van en naar Lelystad Airport in de MER veel te laag is berekend. Het rapport stelde dat de stikstof zich op grotere hoogte zou verdunnen en zo op een groter gebied zou neerslaan.
Adegeest kwam na eigen berekeningen tot veel hogere cijfers voor een veel groter gebied. Volgens hem is er bewust gemanipuleerd met cijfers, door de uitstoot van vliegtuigen gunstiger voor te stellen dan zou moeten.
Ook was volgens de Dalfsenaar in de MER geen rekening gehouden met de uitstoot van het wegverkeer naar de luchthaven. Zo ontbrak de belangrijke Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk in het rapport.
Naar aanleiding van de kritiek van Adegeest heeft minister Cora van Nieuwenhuizen het SATL-rapport laten beoordelen.
Als er correct was gerekend had Lelystad Airport vijf jaar geleden al een vergunning moeten aanvragen.
Leon Adegeest

Berekening niet goed onderbouwd

In het oordeel gaan de Commissie mer en het RIVM niet in op de beschuldiging of er gemanipuleerd is met gegevens. Wel zeggen ze: "In het MER van 2018 is niet onderbouwd waarom de gekozen waarde van 43 MW warmte-inhoud als invoer in het voorgeschreven rekenmodel de verspreiding adequaat beschrijft."
Uit een eigen berekening met de juiste gegevens blijkt volgens de werkgroep dat de uitstoot op de Veluwe groter is dan in de mer van 2018 is vermeld. In plaats van 0,59 mol per hectare per jaar is dat het dubbele: 1,18. Daarmee komt de uitstoot boven de 1 mol uit en had er een natuurvergunning moeten worden aangevraagd.

Uitstoot in hoge luchtlagen

Het standpunt van SATL dat de effecten van de uitstoot ook beschreven hadden moeten worden boven 900 meter (3000 voet) deelt de werkgroep niet. De uitstoot door vliegtuigen is hier zo beperkt dat cijfers over grotere hoogtes onbetrouwbaar zijn. De MER is op dit punt dus wel juist uitgevoerd.
Over de uitstoot door het wegverkeer stelt de werkgroep dat de gevolgen hiervan in het rapport van 2018 beter hadden moeten worden beschreven. De uitstoot zelf is volgend de destijds gebruikte rekenmethode juist berekend.
(Lees verder onder de foto)
Kritiek op onderzoeken Lelystad Airport
Kritiek op onderzoeken Lelystad Airport © Thinkstock / Fahroni

Geen oordeel of MER over moet

De werkgroep spreekt zich niet rechtstreeks uit of de Milieu Effect Rapportage voor Lelystad Airport moet worden overgedaan. Het is aan het kabinet om nieuw stikstofbeleid vast te stellen, nadat de Raad van State in mei vorig jaar de tot dan toe gehanteerde Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak had verwezen.
De werkgroep waarschuwt alvast dat nieuw beleid gevolgen kan hebben voor de adviezen over luchthavenprojecten.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.