nieuws

Raad van State: gaswinning bij Eesveen kan doorgaan

Gaswinner Vermilion Energy kan gas blijven winnen bij Eesveen. De beroepen van zo’n achttien bezwaarmakers tegen het besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn ongegrond. Dat zegt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De bezwaarmakers zijn diep teleurgesteld. "Zelfs onder de nieuwe Mijnbouwwet lijkt inspraak van burgers en lokale overheden slechts schijninspraak."
Het draaide allemaal om het winningsplan van Vermilion voor gaswinning uit het gasveld in de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Met dit winningsplan wint Vermilion op dezelfde locatie gas vanuit twee putten. Minister Wiebes heeft ingestemd met dit plan.

Angst voor schade

De bezwaarmakers vrezen schade door de effecten van de mijnbouw. "De huidige wetgeving kijkt alleen naar bodemdaling en bodemtrilling terwijl nog onvoldoende duidelijk is wat de effecten zijn van bodemtrilling bij kleine velden. Eesveen wijkt af van de gaswinning in Groningen omdat het gasveld hoger aan de oppervlakte ligt en dus andere risico's met zich meebrengt", zegt Jeanette van der Velde uit Kallenkote. Zij is één van de bezwaarmakers.
Daarnaast bestaat de angst dat Vermilion veel meer gas zal winnen dan in de plannen is beschreven. "De Raad van State heeft geen aanleiding gezien om zijn rol breder te pakken waardoor de uitspraak nooit anders kon uitpakken dan deze. Dan zou het burgerbelang beter zijn meegenomen."

Groninger veld

De bezwaarmakers - waaronder omwonenden en de colleges van burgemeester en wethouders van Westerveld en Steenwijkerland – zijn bang voor schade door de gaswinning. Ze wijzen onder meer op de gaswinning uit het Groningerveld. De Afdeling bestuursrechtspraak benadrukt dat de gaswinning uit het kleine gasveld Eesveen niet vergelijkbaar is met die uit het Groningerveld waar het gaat om onder meer omvang, bodemdaling en risico op aardbevingen. De bezwaarmakers betwisten dat ook niet, ze zeggen dat niet genoeg bekend is bij gaswinning uit kleine velden.

Bodemdaling

Volgens een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zouden de nadelige gevolgen van bodemdaling beperkt zijn. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak kon de minister daarom instemmen met het gaswinningsplan. Verwijzingen naar nabijgelegen gaswinlokaties, waarbij de bodemdaling veel erger is dan vooraf ingeschat, zijn niet in de beoordeling meegenomen.
(Lees verder onder de foto)
"De risico analyse is een landelijk verhaal en in onze ogen dus niet specifiek genoeg", zegt Jeanette van der Velde, één van de bezwaarmakers uit Kallenkote. Volgens haar zijn er veel onzekerheden onder meer over de lokale bodem, maar dat is door de rechter helemaal niet gewogen. "De belangen van burgers en lokale overheden worden onvoldoende meegenomen. Het is een ongelijke strijd zoals van een muis tegen een olifant."
Belangen van burgers worden geschaad
bezorgde omwonende

Bevingen

De bezwaarmakers hebben de rechter gewezen op de risico’s van aardbevingen doordat het gasveld zo ondiep ligt. Daardoor komt bij kleine bevingen meer energie naar de oppervlakte en dat zou schade kunnen toebrengen aan huizen en andere bouwwerken in het gebied. Toch zou uit onderzoek van TNO blijken dat de kans op een aardbeving erg klein is.
Volgens dat onderzoek zou een aardbeving in dit gebied bovendien net onder 2.5 op de schaal van Richter liggen, het niveau waarop volgens experts zeker gebouwschade ontstaat. Volgens de Raad van State heeft de minister dan ook mogen concluderen dat de kans op schade door aardbevingen klein is, en heeft de rechter ook daarin geen reden hoeven zien om de gaswinning bij Eesveen te weigeren.?
"De inspraak van lagere overheden en de positie van de burgers, die komt helemaal niet tot z'n recht. Dat had beter moeten zijn door de invoering van de nieuwe Mijnbouwwet.", concludeert Van der Velde. Ze voelt zich in die opvatting gesteund door een recente uitspraak van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. "Die concludeerde eerder al dat alle betrokken instanties zoals Staatstoezicht, TNO en anderen teveel afhankelijk zijn van elkaar. Daardoor worden de rechten van burgers geschaad."
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.