nieuws

D66 verbijsterd over provinciale plannen voor halvering innovatiebudget voor boeren

Wybren Bakker van D66
Wybren Bakker van D66 © RTV Oost
D66 is verbijsterd over de plannen van de provinciale coalitie van VVD, CDA, SGP, PvdA en ChristenUnie om het provinciale innovatiebudget Agro & Food voor de komende vier jaar te halveren van twaalf miljoen naar zes miljoen euro. D66 wil het budget juist verdubbelen.
"Er moet ruimte zijn voor boeren om te innoveren en de omslag naar kringlooplandbouw te maken. Veel boeren in Overijssel willen wel", stelt D66. Overijssel kan volgens de partij een voorbeeldprovincie zijn om kringlooplandbouw verder door te ontwikkelen. De overstap is door de vorige coalitie in gang gezet met een budget van twaalf miljoen euro voor vier jaar.

Nieuwe eisen

“Boeren die willen innoveren verdienen extra steun. Juist in economisch moeilijke tijden en met de nieuwe eisen die aan boeren worden gesteld, moet de provincie voluit bijdragen,” zegt Wybren Bakker, fractievoorzitter van D66 Overijssel.
D66 is het ermee eens dat er een wijziging in het beleid nodig is. "In het verleden zijn middelen soms aan projecten besteed waarvan de bijdrage aan een duurzamere manier van boeren twijfelachtig is. Maar nog steeds maakt de gedeputeerde niet duidelijk wat er eigenlijk bedoeld wordt met ‘kringlooplandbouw’ of ‘duurzaamheid’", vindt Bakker

Meer verwacht

"Van een coalitie met CU als mede-pleitbezorger van kringlooplandbouw en het CDA dat zegt op te komen voor boeren hadden wij meer verwacht. Warme woorden zijn mooi als de sector in de knel zit, maar laat dat dan ook zien in je daden!”, aldus Bakker.
Onder meer vanwege stikstofdeposities staat de landbouwsector onder grote druk. Kringlooplandbouw is volgens D66 een belangrijk deel van de oplossing. Het zorgt voor een nieuw evenwicht tussen individuele boeren, hoogwaardige voedselproductie en regionale natuurdoelen. Uiteindelijk leidt kringlooplandbouw tot een betere bodem, gezondere lucht, schoner water en levert het een goed verdienmodel op voor de boer.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.