Nieuws

Beleid biomassacentrales Overijssel onder de loep: provincie onderzoekt opnieuw voor- en nadelen

Nieuwe visie op provinciaal beleid biomassacentrales
Nieuwe visie op provinciaal beleid biomassacentrales © RTV Oost
Overijssel gaat het beleid ten aanzien van de bouw van toekomstige biomassacentrales in onze provincie opnieuw bekijken en waar nodig verder aanscherpen. Tijdens het provinciale debat werd gisteravond duidelijk dat partijen verschillend denken over nut en noodzaak. Gedeputeerde Tijs de Bree zal binnenkort met een nieuwe 'biomassacentrale marsroute' op de proppen komen, waarin het Overijsselse beleid nader wordt uitgestippeld.
De provincie gaat onder meer onderzoeken welke duurzaamheidscriteria aan de bouw van toekomstige biomassacentrales in Overijssel gesteld kunnen en moeten worden. Uitgangspunt zijn de criteria die de provincie op dit moment voor de 'eigen' biomassacentrales hanteert. Biomassa-energieprojecten die ondersteund worden vanuit het Energiefonds Overijssel (EFO) moeten voldoen aan een aantal strenge duurzaamheidscriteria betreffende de herkomst van de biomassa.
De bouw van nieuwe biomassacentrales stelt de politiek voor moeilijke keuzes. Enerzijds zijn de centrales hard nodig om de klimaatdoelstellingen voor 2050 te halen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de duurzaamheid van de centrales en het effect van biomassacentrales op de leefomgeving vanwege de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof.

Onderzoek
Het planbureau voor de leefomgeving heeft onlangs het onderzoeksrapport ‘Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa’ gepubliceerd, waarin voor- en nadelen zijn verwoord. Het rapport zorgt voor veel maatschappelijke onrust en discussie.
Provinciale Staten heeft gedeputeerde Tijs de Bree gisteren via een breed gesteunde motie opdracht gegeven om op korte termijn met een duidelijke Overijsselse visie op dit landelijke rapport en de bouw van nieuwe biomassacentrales in Overijssel te komen. De gedeputeerde moet zijn bevindingen op korte termijn aan Provinciale Staten voorleggen.

Vragen
"Er zijn veel vragen. Biomassa staat ter discussie vanwege de geur en de uitstoot. De vraag of we er wel of niet mee door gaan moet niet alleen landelijk, maar ook provinciaal beantwoord worden. Ik zal daar op korte termijn met u over in gesprek gaan", aldus De Bree, die van de Staten drie maanden tijd krijgt om met zijn visie en aanbevelingen op de proppen te komen.
SP en PVV drongen erop aan om de verdere bouw van biomassacentrales in Overijssel, waaronder een nieuwe centrale in Zwolle, tegen te houden. Deze moties konden niet rekenen op voldoende steun en zijn afgewezen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.