nieuws

Nieuw plasdrasgebied wordt paradijs voor weidevogels in oud beekdal van de Regge

Reggedal
Reggedal © Film Value i.o.v. Coulisse
Bedreigde weidevogels krijgen de ruimte in een nieuw proefgebied in het oude beekdal van de Regge ten zuiden van Enter. Vijf hectare natuurgebied in het Reggedal mag zich verder ontwikkelen als plasdrasgebied. 
De Stichting Enters Reggedal verwierf in de loop der jaren gronden langs de Regge, die ooit door het Twentse coulissenlandschap meanderde. De rivier werd in de jaren van de agrarische schaalvergroting steeds verder aan banden gelegd.
De stichting wil de Regge waar mogelijk weer de ruimte geven en de biodiversiteit terugbrengen. Inmiddels is het landschap langs de Regge al op veel plekken weer teruggegeven aan de natuur. Vorig jaar werden glasaaltjes teruggezet in de Regge.

Elsenerbroek

Ten zuiden van Enter, in het Elsenerbroek, kan de rivier op een gebied ter grootte van vijf hectare voortaan overstromen. Hier worden zo ideale omstandigheden voor weidevogels gecreëerd. Inmiddels zijn er al verschillende weidevogels gesignaleerd, zoals de grutto. Er is ook een muur voor ijsvogels opgezet.
tekst gaat verder onder foto
Plek voor weidevogels
Plek voor weidevogels © Film Value i.o.v. Coulisse
Het proefgebied is ingericht naar de adviezen van de Stichting Weidevogels Hof van Twente en de stichting voor agrarisch natuurbeheer Collectief Midden Overijssel.

Behoud biodiversiteit

Al jaren neemt de vogelstand in Nederland schrikbarend af. Intensieve landbouw gaat niet goed samen met behoud van biodiversiteit. Veel soorten hebben het moeilijk, vooral de weidevogels. Hiertoe behoren steltlopers als de grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster, maar ook de patrijs, graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik. 
tekst gaat verder onder foto
Plasdrasgebied
Plasdrasgebied © Film Value i.o.v. Coulisse

Authentieke zaden

Een Fries bedrijf dat beschikt over een databank met genetisch authentieke zadenmengels, levert mengsels van de bloemen en kruiden die van nature in kwelgebieden thuishoren. Aan het einde van elke zomer zal het maaisel worden verspreid langs de Regge over een lengte van ruim twaalf kilometer. Zo hoopt men de oorspronkelijke flora en fauna voor iedereen zichtbaar terug te brengen. 

Plaatselijke ondernemer neemt het initiatief

Drijvende kracht achter het initiatief in het Reggedal is plaatselijk ondernemer Maurice Roetgering. De mede-eigenaar van Coulisse, een internationale onderneming in raambekleding, besloot enkele jaren geleden om de natuur in zijn geboortestreek een nieuwe impuls te geven.
Met zijn jeugdvriend Chiel Bolscher verwierf hij gronden langs de Regge. Deze werden ondergebracht in de Stichting Enters Reggedal. Bij het realiseren van de plannen wordt intensief samengewerkt met het waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente en provincie Overijssel.
tekst gaat verder onder video

Restauratie van boerderij De Parel

Maurice Roetgering geniet zelf ook zichtbaar van het project en is nog lang niet klaar. Nu het nieuwe natuurgebied vorm krijgt is hij samen met zijn broer Christiaan Roetgering begonnen aan de restauratie van het aangrenzende erve De Parel, een historische boerderij met bijgebouwen uit 1600. Roetgering vond onlangs nog een vijftig eeuwen oude knophamerbijl in het gebied.
De deels ingestorte boerderij is inmiddels van de ondergang gered en zal in volle glorie herrijzen. Het complex was toen een camping met de naam De Parel. 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.