Veehouderij in de knel tussen woonwijk en Natura 2000-gebied bij Wanneperveen

Melkveebedrijf Santing uit Wanneperveen heeft vandaag bij de Raad van State geëist dat een waterbeheerplan voor het landbouwgebied tussen de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen en natuurgebied De Wieden van tafel gaat. Met dit plan wil het waterschap Drents Overijsselse Delta de grondwaterstanden en de waterafvoer in het gebied beter regelen.

Santing vreest een hogere grondwaterstand waardoor zijn vee in drassige grond wegzakt. Daarnaast raakt het melkveebedrijf aan de Zomerdijk zeker een halve hectare grond kwijt voor de verbreding van een sloot en de bouw van een gemaal. Santing eist compensatie, maar het overleg daarover liep op niets uit.

Drie vliegen in één klap

Met het plan wil het waterschap drie vliegen in één klap slaan. De waterafvoer in de nieuwe woonwijk Nieuwveense Landen noordwestelijk van Meppel wordt beter geregeld. Het grondwaterpeil in Natura 2000-gebied De Wieden wordt verhoogd. En het tussenliggende landbouwgebied, waar dus  melkveebedrijf Santing zit, krijgt volgens het waterschap met een peilverlaging te maken.

De agrariër gelooft daar niets van. "Ze doen net of deze maatregel goed voor de boeren is. Maar het is puur voor de woonwijk dat de grondwaterstand moet worden aangepast. De grondwaterstand bij ons gaat met die van De Wieden mee omhoog. Wij zitten in de knel”

Het melkveebedrijf grenst direct aan De Wieden. Volgens het waterschap zal de hogere grondwaterstand in dit gebied geen gevolgen hebben voor Santing. "Maar daar moeten wel voorzieningen voor worden getroffen", zegt een woordvoerder.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: