PVV Overijssel wil dat boeren in Natura 2000-gebieden kunnen rekenen op compensatie

De PVV heeft bij Gedeputeerde Staten van Overijssel aandacht gevraagd voor boeren die in hun bedrijfsvoering getroffen worden door natuurmaatregelen in Natura 2000-gebieden. Agrarische bedrijven die schade lijden als gevolg van een verhoging van de grondwaterstand moeten kunnen rekenen op een financiële compensatie.

Aanleiding voor de Statenfractie van de PVV om aan de bel te trekken is de situatie in natuurgebied De Wieden. Een melkveebedrijf uit Wanneperveen is naar de rechter gestapt omdat het bedrijf agrarische grond moet afstaan voor de uitvoering van een waterbeheerplan van waterschap Drents Overijsselse Delta.

Drassige weilanden

Het waterschap heeft de grond nodig om een sloot te graven en een gemaal te bouwen. Daarmee wil het waterschap de grondwaterstand in de nieuwbouwwijk Nieuweveense Landen verlagen en tegelijkertijd de grondwaterstand in het aangrenzende natuurgebied De Wieden verhogen. De boer die hiervoor grond moet inleveren vreest dat het waterbeheerplan ook gaat leiden tot drassige weilanden, die niet meer geschikt zijn voor de beweiding van melkvee.

Eerder was al bekend dat ook agrarische bedrijven in het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen vrezen voor ingrepen die leiden tot hogere waterstanden die gunstig zijn voor de natuur, maar niet voor de boeren.

        

'Dure groene hobby'

PVV-Statenlid Jeanet Nijhof: "Wij vinden het schandalig dat een hardwerkende ondernemer wordt gedupeerd om de uitvoering van een Natura 2000-plan mogelijk te maken. Wij horen onze boeren te beschermen en niet lastig te vallen met dure groene hobby’s."

PVV Overijssel vindt dat een compensatie het minste is dat de provincie zal moeten bieden in dit soort gevallen. Bij voorkeur door de bijdrage te betalen uit het fonds voor Natura 2000-maatregelen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.