Nieuws

Zorgen GroenLinks over verontreiniging bij zoutput: "Vervuilde bodem wordt niet schoongemaakt"

De fracties van GroenLinks in Hengelo en in Provinciale Staten maken zich grote zorgen over de met diesel verontreinigde bodem rondom een lekke zoutput in Hengelo. Aan de Grote Veldweg is zoutproducent Nouryon begonnen met de bodemsanering. Tijdens de werkzaamheden is een drijflaag met diesel op het grondwater niet meer aangetroffen in de bodem. Het risico dat de diesel zich verder verspreidt wordt beschouwd als klein en dus wordt de vervuiling niet opgeruimd maar in de gaten gehouden.
Jan Evers is raadslid voor GroenLinks in Hengelo. Hoewel hij vindt dat er goed wordt opgelet of de vervuiling zich niet verspreidt, maakt hij zich grote zorgen. "Een eerder geconstateerde vervuiling kan niet zomaar verdwenen zijn. Wat is er veranderd? Monitoring is uiteindelijk niet voldoende, er zal opgeruimd moeten worden."
Ook Statenlid Robert Jansen blijft nauwkeurig het dossier lekke zoutputten volgen: "Er zitten nog duizenden liters diesel in de bodem rondom de lekke putten, het is onacceptabel dat die diesel niet wordt opgeruimd." Volgens Jansen blijft het gissen waarom de drijflaag met diesel op het grondwater niet is aangetroffen, terwijl die er eerder wel was. In het rapport waarin het ontbreken van de drijflaag wordt vermeld staat er niets over geschreven.

Droogte kan een rol spelen

"Het zou te maken kunnen hebben met de droogte", denkt Jansen hardop. "De lage grondwaterstand als gevolg van de droogte kan een rol spelen dat de drijflaag niet is aangetoond, maar we weten allemaal dat de diesel daar in de grond zit en er weer uit moet."
Zoutproducent Nouryon meldt dat de vervuiling rondom de zoutputten goed in de gaten wordt gehouden. Dit jaar vindt er om de drie maanden een controle plaats. Als uit alle controles blijkt dat er geen drijflaag is, wordt de frequentie van de controles teruggeschroefd naar één keer per jaar.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.