Provincie: lening van 98 miljoen euro aan Enexis voor verbetering energienetwerk

Netbeheerder Enexis kan 98,4 miljoen euro lenen van de provincie Overijssel om het energienetwerk uit te breiden en te verbeteren. Dat is het voorstel van Gedeputeerde Staten van Overijssel. Met het geld wil Enexis de overgang naar duurzame energie zoals wind- en zonne-energie bekostigen.

Enexis heeft aan provincies en gemeenten, de aandeelhouders, gevraagd om een lening te verstrekken. De provincie Overijssel is voor 19,7 procent eigenaar van Enexis en neemt een evenredig deel voor haar rekening.

De provincie heeft als doel om in 2030 bijna de helft van de energie duurzaam op te wekken. Gedeputeerde Tijs de Bree: "Hiervoor worden de komende jaren veel windturbines, zonnepanelen en warmtesystemen geïnstalleerd. Om die plannen te kunnen verwezenlijken moet er voldoende capaciteit op het energienet aanwezig zijn."

Het bestaande elektriciteitsnet wordt verzwaard en uitgebreid. Op die manier kunnen in de komende jaren knelpunten als gevolg van (te) weinig capaciteit op het netwerk worden opgelost. Enexis investeert in voorzieningen die het net geschikt maken voor deze veranderende energiestromen.

De verwachting is dat Enexis de komende tien jaar 1,9 miljard euro extra moet investeren in het energienet. Gedeputeerde Eddy van Hijum: "Met deze lening zorgen we dat Enexis tegen gunstige condities geld kan blijven lenen. Daarmee voorkomen we dat Enexis hogere kosten moet doorberekenen aan haar klanten, waardoor zij duurder uit zijn. Op deze manier drukken we de maatschappelijke kosten voor de energietransitie."

Provinciale Staten moet aangeven of het bezwaar heeft tegen de lening. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: