Komt er nu écht onafhankelijk onderzoek naar afvalwaterinjectie?

De Tweede Kamerfractie van het CDA wil extern en onafhankelijk onderzoek naar afvalwaterinjecties in onder meer Noordoost-Twente. Daarbij moet ook worden onderzocht of zuiveren van het afvalwater écht zoveel duurder is als de NAM steeds beweert. Tweede Kamerlid Agnes Mulder (CDA) heeft minister Eric Wiebes hierom gevraagd in het mijnbouwdebat dat vandaag plaatsvond in Den Haag.

Sinds 2012 pompt de Nederlandse Aardolie Maatschappij jaarlijks miljoenen liters chemisch vervuild water in leeggeproduceerde gasvelden in Noordoost-Twente. De vergunning die de NAM heeft voor de injectie van dat productiewater uit de Drentse oliewinning is geldig voor onbepaalde tijd.

Steeds minder mensen hebben begrip voor de acties van de oliemaatschappij. Hoewel het lozen van vies water in de bodem in Twente voor grote onrust zorgt, kan de provincie Overijssel eigenlijk niet ingrijpen. Wel staat in de vergunning beschreven dat de NAM iedere zes jaar een evaluatie moet uitvoeren of afvalwaterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. Zuiveren is een andere mogelijkheid.

Die evaluatie wordt gedaan door de NAM zelf. In Twente is daar veel kritiek op; de slager keurt zijn eigen vlees.

Externe evaluatie

De nieuwe evaluatie moet in 2021 afgerond zijn. Kamerlid Agnes Mulder wil dat de minister van Economische Zaken aan de NAM vraagt om die evaluatie uit te laten voeren door een externe en onafhankelijke organisatie.

"Het kan niet zo zijn dat alleen de NAM naar haar eigen stukken kijkt. Daar is vanuit de samenleving steeds meer kritiek op en dat is ook heel logisch", zegt het CDA-Kamerlid. Mulder wil dat onderzocht wordt of in de afgelopen jaren serieus is gekeken naar de alternatieven voor injectie.

In Duitsland wordt afvalwater al jaren gezuiverd en grotendeels hergebruikt in de oliewinning. Dat zuiveren gebeurt zelfs met apparatuur van Nederlands fabricaat. Nederlandse gespecialiseerde bedrijven werken in het buitenland met andere oliemaatschappijen samen in afvalwaterzuivering. Toch is volgens de NAM die techniek niet voldoende duurzaam en te kostbaar, in Nederland is zuiveren daarom ook steeds afgewezen. Burgercomité Stop Afvalwater Twente pleit al jaren voor waterzuivering in plaats van injecteren.

Effecten voor het milieu

Het CDA wil verder dat de evaluatie van de NAM nóg een keer onafhankelijk getoetst wordt. Ook daarvoor kreeg minister Wiebes een verzoek. Hier moet duidelijk worden welke andere mogelijkheden er zijn om afvalwater te verwerken, wat hiervan de effecten op het milieu zijn en hoeveel ieder alternatief zal kosten.

Of de minister het verzoek inwilligt, is nog even afwachten. Eric Wiebes doet dat als de motie van Mulder door voldoende Kamerleden wordt gesteund. "Maar dat verwacht ik wel", zegt Mulder na afloop van het debat. GroenLinks steunt de motie in ieder geval.

"En dat biedt perspectief, want als je die onafhankelijke evaluatie ook weer extern laat checken en daarin ook de alternatieven betrekt, dan wordt het interessant", zegt Agnes Mulder.

In Overijssel werd of wordt afvalwater gepompt in de bodem van Tubbergen, Manderveen, Oldenzaal, Rossum en Eesveen. Op enkele locaties ligt de injectie momenteel stil, onder meer omdat de NAM werkzaamheden verricht. Een deel van het leidingwerk wordt vervangen en daardoor kan er geen afvalwater worden doorgepompt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: