Coronacrisis kost Oldenzaal dit jaar enkele tonnen

'De financiële cijfers, ten aanzien van zowel extra uitgaven als verminderde inkomsten, ontwikkelen zich door de coronacrisis de laatste maanden fors negatiever dan begroot. Hierbij gaat het al snel om enkele tonnen voor 2020.' Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal in de Kadernota 2021, die vandaag is gepresenteerd.

"Als we niks doen, loopt het tekort dit jaar op tot 1,8 miljoen euro", zegt wethouder Evelien Zinkweg. "We moeten daarom maatregelen nemen om dat oplopende tekort terug te dringen."

'Alle hens aan dek'

Een maatregel die wordt ingevoerd, is een vacaturestop die de gemeente gaat instellen. "Daarmee los je de problemen niet in één klap op, maar het is wel een duidelijk signaal vanuit de gemeente dat het alle hens aan dek is", vult burgemeester Patrick Welman aan.

Het college geeft de gemeenteraad in overweging af te zien van de pilot betaald parkeren. Door af te zien van de proef om het eerste uur parkeren niet te laten betalen, scheelt dat de gemeente bijna zes ton.

Niet de enige donkere wolk

De coronacrisis is niet de enige donkere wolk, die boven Oldenzaal hangt. "We krijgen ook te maken met een herverdeling vanuit het Gemeentefonds, die negatief voor ons zal uitpakken. En we hebben net als alle andere gemeenten te maken met het Sociaal Domein. Wat wij daaraan kwijt zijn wordt bij lange na niet gecompenseerd door het Rijk", zegt de wethouder Financiën.

'Het voorstel is om geen ‘heilige huisjes’ te laten bestaan', schrijft het college in de bijgaande stukken. 'De situatie vraagt erom om alles bespreekbaar te laten zijn en om niet te werken met de kaasschaafmethode. Een verhoging van de lokale lasten (bovenop de reguliere indexering) is voor het college denkbaar om de pijn evenredig te verdelen in de samenleving.'

Woord aan de gemeenteraad

Het woord is nu aan de gemeenteraad van Oldenzaal. Na de zomervakantie zal de raad zich moeten buigen over de vraag hoe de gemeente de financiële problemen het best zou kunnen omzeilen. Of en zo ja welke bezuinigingen en lastenverzwaringen ingevoerd worden, zal dan duidelijk worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: