Nieuws

Gedeputeerde Ten Bolscher: "We moeten boeren juist helpen met subsidies"

Gert Harm Ten Bolscher
Gert Harm Ten Bolscher © Eline Ten Bolscher
Gedeputeerde Ten Bolscher vindt dat de provincie en het Rijk boeren financieel moeten bijstaan om de natuur te integreren in hun bedrijf. "Boeren hebben altijd natuurbeheer gedaan. Laat ze dat gewoon weer doen, tegen goede betaling."
Ten Bolscher vertelde in het radioprogramma Groot Onderhoud dat hij regelmatig bij boeren aan de keukentafel zit. "Soms is dat heel emotioneel. Veel boeren willen graag meer voor de natuur doen, maar kunnen het letterlijk niet bekostigen."

Natuur is duur

"Wanneer een boer een deel van zijn erf inzaait met bloemen of houtwallen tussen de percelen plaatst, betekent dat dat er op dat stuk grond geen gewas kan groeien waarmee hij zijn dieren voert. Dus levert hij inkomsten in. Bovendien is ook de melkprijs door de corona een paar cent gezakt en loopt een boer duizenden euro's mis."

Natura2000

Het is de taak van de provincie om de Natura2000 plannen uit te voeren. "Deze plannen gaan gewoon door. Soms lukt dat niet met de bedrijven die in het gebied liggen, maar het mooiste is het als een boer deze beperkingen in zijn bedrijfsvoering kan integreren."

Kringlooplandbouw

"Daarnaast moet een goede vorm van kringlooplandbouw ontstaan. Hoe dat precies wordt ingevuld, dat wordt langzaam aan steeds duidelijker. In elk geval kunnen boeren die stoppen, hun land verkopen aan boeren die doorgaan. Waardoor de kopende boer op zijn eigen land voer voor zijn dieren kan produceren."

Liever helpen dan uitkopen

"Ik ben geen groot voorstander van het opkopen van bedrijven. Ik zou veel liever zien dat er bij bedrijven een duurzamere toekomst wordt gerealiseerd. En dat samenwerking tussen natuurorganisaties en boeren goed tot stand komt."

Stikstofdepositie

In de kamerbrief van minister Schouten zijn de stikstofdoelstellingen uiteen gezet. In 2030 moet volgens minister Schouten de stikstofdepositie in natuurgebieden met vijftig procent verlaagd zijn. Er wordt drie miljard euro uitgetrokken om de natuur te versterken.
Wilt u het programma terugluisteren? Dat kan door te hier te klikken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.