Nieuws

Omwonenden zaaien twijfel bij raad Dalfsen over komst zonnepark

Zonnepark (foto ter illustratie)
Zonnepark (foto ter illustratie) © RTV Oost/Wouter de Wilde
Omwonenden van het toekomstige zonnepark aan de Hoevenweg in Dalfsen hebben twijfels gezaaid bij de Dalfser politiek over de komst van dat park. Dat is de uitkomst van de digitale raadscommissie gisteravond. Alle raadsfracties gaan opnieuw intern met elkaar in gesprek over de vraag of ze het park van veertien hectare willen toestaan.
CDA-raadslid Bert Ruitenberg omschreef de situatie als 'een zonnepark met twee gezichten'. "We waren eerst positief. Het zonnepark draagt immers bij aan de doelstelling van ons duurzaamheidsbeleid. Daarnaast is het park ingepast in het landschap."
Toch is er twijfel ontstaan bij raadsleden van alle partijen door de inbreng van zeven insprekers, die bevindingen uit de rapporten over het park in twijfel trokken. Aanwonenden, burgers, agrariërs en agrarische organisaties bekritiseerden het plan met stevige argumenten.

Schapen en subsidie

Als voorbeeld werd het dubbel gebruik van het park genoemd. Dat wil zeggen dat er, na de realisatie van het park, schapen onder de panelen door lopen. De insprekers betwistten de conclusie dat dit geen gevolgen heeft voor de dieren of de bodem van het terrein.
Verder zijn er bij de insprekers bedenkingen over initiatiefnemer Powerfield en gaven bewoners aan enkele keukentafelgesprekken, zoals in het rapport genoemd, nooit gevoerd te hebben. Onduidelijkheid kwam ook naar voren bij de de vergoeding die initiatiefnemer Powerfield beschikbaar stelt: gaat het nou om 25.000 of 35.000 euro? En zijn er daarnaast een of twee scholen die gratis zonnepanelen krijgen?

'Park volgens de regels'

Ook werden vraagtekens gezet bij het het onttrekken van goede landbouw- en natuurgrond. Een van de insprekers ziet liever dat er eerst gebruik gemaakt wordt van de daken van huizen voor het opwekken van zonne-energie. Hij vindt dat het college daar actiever beleid in moet voeren.
Hoewel de fracties nu opnieuw in beraad gaan, hield wethouder Andre Schuurman de raadsleden voor dat dit park nog volgens de regels van het oude beleid tot stand is gekomen. Het traject loopt immers al drie jaar. Destijds werden minder voorwaarden gesteld aan de bouw van een zonnepark dan nu.
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.