Nieuws

Subsidiepotje van WDODelta om omgeving klimaatvriendelijk te maken is leeg

De subsidiepot voor dit jaar is leeg
De subsidiepot voor dit jaar is leeg © WDODelta
100.000 euro, zoveel subsidie had waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) dit jaar klaarliggen voor acties waarmee de leefomgeving 'klimaatproof' wordt ingericht. Maar de aanvragen stroomden binnen en al in juni is het potje helemaal leeg. Daardoor kunnen nieuwe initiatieven dit jaar geen financiële stimulering meer krijgen.
De acties die normaal gesproken voor de subsidie in aanmerking komen, moeten binnen de bebouwde kom zijn, wateroverlast of droogte en hitte tegengaan. Groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk. Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die de woonomgeving bestendiger maakt tegen de klimaatverandering.
"We hebben met name veel aanvragen gekregen van projecten voor gezamenlijke groene daken. Ook diverse schoolpleinen in ons werkgebied zijn flink aangepakt. Precies wat we wilden", vertelt Hans Wijnen, bestuurslid van het waterschap.

Duwtje in de goede richting

Het gebeurde nog niet eerder dat het waterschap zo snel door het beschikbaar gestelde bedrag heen is. "Voor het eerst sinds de start van ode stimuleringsregeling in 2017 moeten we constateren dat de jaarlijkse subsidiegelden op zijn. En we zijn nog niet eens halverwege het jaar. Fantastisch nieuws, maar het betekent ook dat we nieuwe initiatieven helaas niet meer kunnen steunen dit jaar", aldus het bestuurslid.
Onder het motto 'Steden en dorpen schuilen niet voor regen of zon' roept het waterschap daarom al jaren op om ook zelf aan de slag te gaan en hoopt het een duwtje in de rug te geven om goede ideeën ook daadwerkelijk uit te voeren. De maximale subsidie per initiatief is de helft van de kosten, met een maximum bijdrage van 10.000 euro. "Dat duwtje werkt", concludeert Wijnen.

Nieuwe kansen

Ondanks dat er dit jaar geen subsidie meer wordt gegeven, hoopt WDODelta dat de klimaatproofinitiatieven dit jaar toch worden doorgezet. In 2021 verwacht Wijnen opnieuw een subsidiepot beschikbaar te kunnen stellen. "Te zijner tijd wordt hierover met gemeenten en inwoners gecommuniceerd."
De subsidiepot voor dit jaar is leeg
De subsidiepot voor dit jaar is leeg © WDODelta

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.