Gemeente Almelo eist ruim 2 miljoen euro terug van 'frauderende' zorgaanbieder

De gemeente Almelo eist ruim 2 miljoen euro zorgsubsidies terug van Take Care V&R Thuiszorg. Almelo meent dat de zorgaanbieder heeft gefraudeerd met zorggelden. Take Care, dat zich vooral richt op allochtone cliënten, is daardoor dusdanig in de problemen geraakt dat het op zijn beurt de gemeente Almelo voor de rechter sleept.

Zoals RTV Oost eerder al meldde werd dit zorgbureau door de gemeente Almelo geweerd, maar wist het wel bij andere Twentse gemeenten een nieuw contract in de wacht te slepen.

Zorggeld teruggeëist
Almelo meent dat Take Care V&R Thuiszorg heeft gefraudeerd met de facturen en eist nu ruim twee miljoen aan zorggeld terug. Daarbij gaat het om de jaren 2016 tot en met 2018.

Vooruitlopend daarop heeft Almelo beslag laten leggen op onder meer alle zakelijke bankrekeningen, maar ook de privérekeningen van de directeur. Die is daardoor intussen dusdanig in de problemen geraakt dat hij en zijn echtgenote niet eens meer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Kort geding
Take Care heeft daarop nu een kort geding aangespannen tegen de gemeente Almelo. Daarin eist het het zorgbureau dat de beslagen op de banktegoeden worden opgeheven.

Volgens advocaat I. Mercanoglu is de nood intussen hoog bij Take Care. Niet alleen omdat de directeur niet in zijn levensonderhoud kan voorzien, maar ook omdat hij zijn werknemers niet kan betalen. Daardoor loopt de zorgcontinuïteit volgens hem gevaar. "Als de werknemers niet kunnen worden betaald, bestaat het risico dat de cliënten het straks zonder zorg moeten stellen."

Armeense cliënten

Take Care is een multiculturele zorgaanbieder die zich richt op thuiszorg voor allochtone cliënten, met name met de Armeense nationaliteit. Volgens de advocaat van Take Care dreigen grote problemen als deze groep cliënten eventueel moet aankloppen bij een andere zorgaanbieder. De advocaat vindt dat Take Care een belangrijk gat in de markt heeft opgevuld, aangezien de Armeense cliënten voorheen door andere zorgaanbieders zouden worden geweigerd. "Ze kennen hun taal en cultuur niet."

Advocaat Mercanoglu stelt dat er geen enkele sprake is van fraude en dat Take Care dit ook met facturen kan onderbouwen. "Almelo baseert zich op een aantal anonieme meldingen."

Gedragscode

De gemeente Almelo stelt onder meer dat Take Care zich niet zou houden aan de zogenoemde Governance Code, die onder meer inhoudt dat zorginstellingen geen exorbitante winsten mogen maken. De code is in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat subsidies zoveel mogelijk daadwerkelijk aan zorg worden besteed. Daarbij wijst Almelo erop dat de directeur in 2018 zichzelf een dividenduitkering van zes ton zou hebben toegekend.

Raadsman Mercanoglu betwist dit niet, maar zegt dat de Take Care-directeur zich keurig houdt aan de gedragscode die geldt voor de zorg. "Hij gaat juist sober en zuinig om met zorggeld." Volgens de advocaat heeft de directeur op nadrukkelijk advies van zijn boekhouder dividend uit de onderneming aan zichzelf uitgekeerd. "De voorgaande jaren had hij dit namelijk niet gedaan. Om fiscale redenen is er vervolgens dividend uitgekeerd."

Reactie gemeente

Verantwoordelijk wethouder Eugène van Mierlo zegt niet te willen reageren op de vordering: "Zolang deze zaak onder de rechter is, kan ik hier niet op ingaan."

Het kort geding dient komende vrijdag voor de rechtbank Almelo. Vanwege de coronamaatregelen gaat het om een videozitting.

TAKE CARE
Take Care V&R Thuiszorg kwam eerder in het nieuws omdat het volgens het journalistieke onderzoeksplatform Follow the Money over een boekjaar 55 procent winst had gemaakt.

Behalve Almelo had ook de gemeente Hof van Twente het contract met Take Care niet verlengd. Op grond van strengere regelgeving kwam de zorgaanbieder niet in aanmerking voor een nieuw contract bij beide gemeenten. Uit de overzichtslijst van OZJT/Samen14 (het samenwerkingsverband van Twentse gemeenten op het gebied van zorg), blijkt dat andere Twentse gemeenten nog wel steeds zaken doen met Take Care.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
almelo zorgonderzoek Regio Almelo Nieuws
Deel dit artikel: