Nader onderzoek naar hoge managementvergoedingen failliete Twentse zorgaanbieder

De curator die belast is met de afwikkeling van het faillissement van de multiculturele zorgorganisatie Olcea Nieuwe Zorglandschap, stelt een onderzoek in of de directeur zich in de aanloop naar het bankroet schuldig heeft gemaakt aan onrechtmatig handelen. Zo blijken er aanzienlijke geldsommen aan managementvergoedingen te zijn afgeschreven van de bedrijfsrekening. De organisatie heeft vestigingen in Hengelo en Enschede.

De belastingdienst meent op basis van eigen onderzoek al wel dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur. Behalve over andere bankafschrijvingen is de fiscus ook uiterst kritisch over de hoge managementvergoedingen.

Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde openbare faillissementsverslag.

Kritisch rapport
Olcea Nieuwe Zorglandschap ging dit voorjaar bankroet nadat de gemeente Enschede het contract opzegde. Aanleiding vormde een kritisch rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), waaruit bleek dat het zorgbureau niet aan de administratieve eisen voldeed en dat er te weinig gekwalificeerd personeel in dienst was. Daardoor zou de veiligheid van de cliënten in het geding zijn. Het zorgbedrijf stond daarop onder verscherpt toezicht van de inspectie.

Libische oorlogsslachtoffers
Olcea Nieuwe Zorglandschap is de rechtsopvolger van Multiculturele Zorg BV, dat in 2018 op de fles ging. Deze zorgaanbieder zorgde voor de opvang van dertig Libische oorlogsslachtoffers, die hier medisch zouden worden behandeld. Het ging echter mis, onder meer doordat de Libische regering uiteindelijk niet met geld over de brug kwam.

In heel Twente actief
De directeur begon daarop met Olcea Nieuwe Zorglandschap, dat tientallen cliënten had door heel Twente en zich onder meer bezighield met thuiszorg. Daarbij richtte het zich op cliënten van Syrisch-orthodoxe, Armeense en Turkse afkomst.

Curator Carl Luttikhuis schrijft in zijn verslag dat het faillissement werd veroorzaakt doordat de inkomstenstroom opdroogde omdat gemeenten en zorgverzekeraars na het kritische rapport van de Inspectiedienst Volksgezondheid geen zaken wilden doen met het zorgbureau. 

'Onbehoorlijk bestuur'
Uit het faillissementsverslag blijkt bovendien dat de belastingdienst op basis van eigen onderzoek vaststelt dat er aanwijzingen zijn dat er mogelijk sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Zo blijkt dat in november vorig jaar een bedrag van ruim 20.000 euro van de bedrijfsrekening is overgeheveld naar de privérekening van de directeur. De directeur verklaarde tegenover de belastingdienst dat het ging om kosten die hij had voorgeschoten. Bij beëindiging van bedrijfsactiviteiten kan echter niet zomaar - zonder overleg met de fiscus - geld uit een onderneming worden gehaald.

Hoge managementvergoeding
Daarnaast zet de fiscus kritische kanttekeningen bij de hoge bedragen die als managementvergoeding van de rekening van het zorgbureau zijn overgeboekt naar de overkoepelende holding.
De belastingdienst concludeert onder meer dat er sprake is van "grote transacties of rechtshandelingen die niet passend zijn, gelet de actuele financiële situatie van de onderneming." Daarbij wordt gewezen op de hoogte van de managementvergoedingen, terwijl "slechts geringe bedragen als loon zijn betaald."

'Hoor-wederhoor'
Curator Luttikhuis zegt dat de conclusies voor rekening komen van de belastingdienst: "In het kader van hoor-wederhoor wil ik eerst de directeur zelf hierover spreken. Ik vind het in de huidige fase dan ook veel te vroeg om hier uitspraken over te doen."

De curator zegt van de directeur zelf te willen horen hoe het zit met de managementvergoedingen: "Dat dit geld vanaf de rekening van het zorgbureau is overgeboekt naar Olcea Beheer, daar worden vaak meteen al allerlei conclusies aan verbonden. Maar ik wil dit graag van de directeur zelf horen. Wellicht zijn er hele goede redenen voor de hoogte van het bedrag."

Het onderzoek van de curator richt zich onder meer op de vraag in hoeverre er sprake is van zogenoemd paulianeus handelen, waarbij een bedrijf in de aanloop naar een faillissement wordt geplunderd. Luttikhuis schrijft in zijn verslag dat in dit stadium echter nog onduidelijk is welke conclusies verbonden moeten worden aan de bevindingen zoals de belastingdienst die reeds heeft gedaan.

Schuldenlast
Olcea Nieuwe Zorglandschap heeft een schuld van ruim 75 mille bij de fiscus. Daarnaast staat het bedrijf voor bijna een halve ton in het krijt bij een zestal andere schuldeisers, zo blijkt verder uit het jaarverslag. Uitkeringsinstantie UWV heeft nog geen vordering ingediend.

Nieuw bedrijf opgericht
In het faillissementsverslag staat verder te lezen dat de directeur eerder al tegenover de belastingdienst heeft aangegeven dat hij twee nieuwe vennootschappen heeft opgericht. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat deze bedrijven zich richten op maatschappelijk werk.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: