Nieuws

Dalfsen serveert twee plannen voor zonneparken af; geen draagvlak en te massaal

Gejuich bij bewoners van buitengebied de Marshoek in Dalfsen. Na een spannende raadsvergadering schoof toch een meerderheid van de politiek het zonnepark langs de Vechtdijk aan de Hooiweg (in de Marshoek) van tafel. Eerder die avond verwees de gemeenteraad het plan voor een zonnepark aan de Hoevenweg ook al naar de prullenbak.
Beiden initiatieven komen van projectontwikkelaars en de voornaamste redenen dat de plannen worden afgekeurd zijn het gebrek aan draagvlak onder bewoners. De manier van het betrekken van de bewoners bij de plannen, of zoals sommige raadsleden zeggen, het gebrek aan de manier van betrekken van inwoners bij de plannen, bleek een te groot struikelblok.

Aantasting groene landschap

Ook de grootte van de zonneparken, 13 en 14 hectare, is onaanvaardbaar. Beide locaties zijn landbouwgrond en zouden te veel het groene karakter van het gebied aantasten.
tekst gaat verder onder foto
Gebied waar zonnepark Hooiweg (Marshoek) was gepland
Gebied waar zonnepark Hooiweg (Marshoek) was gepland © RTV Oost\Chantal Everaardt
"De Marshoek is niet tegen zonneparken of opwekken van duurzame energie. Wij hebben als bewoners zelf alternatieve plannen aangedragen, kleiner van omvang. Minder ingrijpend in het gebied. Neem dat serieus." Wim van Leussen zegt dat 90% van de buurt rondom zonnepark de Hooiweg tegen het grote zonnepark is.
De buurt denkt aan zon op daken en stallen, of een constructie met afgedekte kuilplaten (voerbewaarplaats voor melkvee red.) met daarop zonnepanelen. Kleine windmolens of een kleinschalig zonnepark. "Wij zijn ons bewust van de opgave van het opwekken voor duurzame energie, maar alleen een park voor een verdienmodel plaatsen gaat er bij ons niet in."

Vechtdijk

Verschillende politieke partijen wilden van de wethouder weten of het zonnepark aan de Hooiweg vanaf de Vechtdijk gegarandeerd niet zichtbaar zou zijn. Volgens wethouder Schuurman is dat het geval door de aanleg van houtsingels en een voedselbos. Maar de politiek was niet overtuigd. "De afspraak is dat er draagvlak moet zijn, en dat is er niet. Ook niet na veel gesprekken." CDA-er Bert Ruitenberg vond dat de alternatieve plannen veel meer in het plan opgenomen hadden moeten worden. Ook het idee om een voedselbos aan te leggen om de zichtbaarheid te verminderen had geen kans van slagen.
Het was nog spannend, want GemeenteBelangen, de coalitiepartij, was onderling verdeeld over de zonneparken. Uiteindelijk hebben de stemmen van het CDA, PvdA, VVD en D66 en dus een aantal raadsleden van GemeenteBelangen ervoor gezorgd dat de zonneparken op die locaties niet doorgaan.
tekst gaat verder onder foto
Ingespannen de raadsbeslagingen volgen
Ingespannen de raadsbeslagingen volgen © RTV Oost/Chantal Everaardt
Het werd dus ouderwets stemmen tellen. De PvdA gaf aan dat de Hoevenweg en de Hooiweg geen goede locaties zijn. "Er zijn gebieden aangewezen voor het opwekken van duurzame energie, dat zijn deze locaties niet."

Reactie wethouder

Wethouder André Schuurman reageerde op de kritiek van de raad met de woorden; "Naar mijn weten zijn de initiatiefnemers en de buurt wel dichter tot elkaar gekomen, maar blijkbaar niet genoeg. Het is nu aan u als raad om een keuze te maken." In de Marshoek gniffelen ze om die, blijkbaar bekende, uitspraak in het dossier zonneparken.
"Ik ben zo opgelucht en zo blij. We hebben hier zoveel energie in gestoken als buurt. Die energie-cowboys uit het westen van het land passen niet bij onze duurzame plannen, maar wij gaan verder met duurzame ideeën van Marshoek Stroomt." Antje Kingma doet nog een rondje fris en bier voor de buurt, want zeggen ze in de Marshoek, dit goede nieuws moet gevierd worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.