Nieuws

Karakteristieke sociale woningbouw Haaksbergen wordt gesloopt

De woningcorporatie Domijn gaat in totaal 49 huurwoningen in Haaksbergen slopen. Het gaat daarbij om overwegend karakteristieke huizen aan het Zwarteland, de Zieneschstraat en de Beatrixstraat. De bewoners zijn hierover intussen geïnformeerd. Een aantal van deze huizen dateert van voor de oorlog of vlak erna.
De woningen gaan overigens pas tegen de vlakte als de heropbouw in de straat ’t Kempke is afgerond. Dat staat gepland voor 2023.

Renovatie niet mogelijk

Reden voor de sloop is dat de huizen steeds vaker gebreken vertonen. De huizen zijn sterk verouderd en volgens het onderzoek dat Domijn in 2019 hield, eigenlijk 'op'. Renoveren of opknappen van de woningen is erg kostbaar, het CO2-neutraal maken van de woningen zal minimaal 100.000 euro per woning kosten, als dat al technisch mogelijk is.

Acht van de woningen in de wijk mogen blijven staan omdat deze veel jonger zijn en wel aanpasbaar zijn. Het gaat daarbij om het hofje in de Zieneschstraat.

Geen herbouw

Domijn is niet van plan om nieuwe woningen te bouwen als de huidige woningen gesloopt zijn. Dit heeft te maken met het vergrijzen van de huurders in Haaksbergen. De corporatie verwacht daarom een toekomstige krimp in de sociale huurmarkt. Het overgrote deel van de woningzoekenden in Haaksbergen zijn één- of tweepersoonshuishoudens, waardoor de te slopen woningen ook niet voldoen voor die woningzoekers.
Mocht uit onderzoek van de gemeente Haaksbergen, dat gepland staat voor later dit jaar, blijken dat er toch nieuwe sociale huurwoningen gebouwd moeten worden, dan kan Domijn daarop inspringen.

Bewoners

Vanwege de coronamaatregelen is er geen informatieavond geweest, maar zijn de bewoners via een brief op de hoogte gebracht. Domijn zet zich in om vragen te beantwoorden van bewoners of om een persoonlijk gesprek te voeren. De bewoners van de te slopen woningen krijgen vanaf januari 2022 voorrang op huurwoningen van Domijn in Haaksbergen, Enschede en Losser.
Ze krijgen dan ook een verhuiskostenvergoeding en geen jaarlijkse huurverhoging zolang ze in hun huidige woning wonen. Bij verhuizen wordt vier weken een dubbele huur niet doorgerekend.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.