Nieuws

Verlies voor Haaksbergen in 2019 nóg groter, maar eerste stappen voor herstel gezet

Gemeentehuis Haaksbergen
Gemeentehuis Haaksbergen © RTV Oost / Kevin Drieze
De jaarcijfers van 2019 liegen er niet om. Een tekort van 3,4 miljoen euro wordt bekendgemaakt op de dag dat de gemeenteraad van Haaksbergen zich buigt over het financieel herstelplan. Daarmee is het tekort nog eens 300.000 euro groter dan werd ingeschat, terwijl de inschatting al bijna een miljoen hoger lag dan in 2019 gemeld werd.
Het tekort had nog groter kunnen zijn, maar er was ook een meevaller voor de gemeente Haaksbergen. Een extra bijdrage vanuit Den Haag voor het klimaat en het sociaal domein van ruim 4,6 ton en meevallers op andere posten van bijna 6,5 ton maken uiteindelijk dat het totale tekort oploopt tot 3,4 miljoen euro.
Boosdoeners zijn onder andere het Kulturhus, waar de waarde van het gebouw en de inventaris is gedaald, maar ook ruim 2,8 ton aan huur, rente en aflossingen niet betaald is. Daarnaast ging ook bijna zes ton zitten in een aanpassing van de pensioenen van (oud-)wethouders.

Herstelplan belangrijk

Bij de presentatie van de jaarcijfers over 2019 onderstreept wethouder Louis Koopman de noodzaak van het herstelplan: "Inkomsten en uitgaven moeten in de pas gaan lopen. Die missie is duidelijk."
De gemeenteraad geeft gehoor aan die oproep van de wethouder om er samen de schouders onder te zetten en is akkoord gegaan met het herstelplan. Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Partijen geven aan het gevoel te hebben geen keuze te hebben, omdat anders Haaksbergen 'op slot gaat'.
Er wordt door de raadsleden gesproken over "tekenen bij het kruisje" of "je kunt kiezen tussen ja en ja". Uiteindelijk is het De Actieve Partij die tegen stemt. De overige partijen stemmen voor, waarbij Groep DJW, Haaksbergen Centraal en D66 een stemverklaring gaven.

Samenwerken

Alle partijen en het college onderstrepen hoe belangrijk het is om samen te gaan werken aan de financiële opbouw van Haaksbergen, al moet dat bij sommige wethouders uit de tenen komen. Annette Nijhuis van Haaksbergen Centraal wil dat de wethouders persoonlijk antwoord geven op de vraag of ze zich willen inzetten, nadat eerst geschuild wordt achter een antwoord van de burgemeester.
Het liefst ziet ze nog tijdens het zomerreces dat alle bezuinigingsmogelijkheden nog een keer worden bekeken, iets waar ze veel bijval voor kreeg.

Geen nieuwbouw voor Het Assink

Na een bijeenkomst met de provincie blijkt dat het niet mogelijk is om de nieuwbouw van Het Assink Lyceum te versnellen. Het financieren van het nieuwe schoolgebouw is te risicovol. Het opnemen van de nieuwbouw in het herstelplan zou mogelijk geen groen licht betekenen van de provincie waardoor Haaksbergen niet voldoet aan de eisen van Overijssel.
Uitstel van de nieuwbouw geeft ook de mogelijkheid om opnieuw te kijken naar de beoogde locatie voor de middelbare school. Volgens Gert Jan Vonkeman (D66) kunnen er veel woningen gebouwd worden binnen de bebouwde kom, als er gekozen wordt voor nieuwbouw met nieuwe sporthal op Scholtenhagen.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.