Nieuws

Huisartsentekort: zorgverzekeraar Menzis betaalt mee aan opleiding nieuwe zorgmedewerkers

In een poging het chronische probleem van het huisartsentekort een halt toe te roepen, gaat zorgverzekeraar Menzis meebetalen aan opleidingen voor nieuwe verpleegkundig specialisten. Dit zorgpersoneel mag zelfstandig bepaalde medische handelingen uitvoeren, waardoor zij huisartsen kunnen ontlasten. Volgens Menzis is het hoogst uitzonderlijk dat een zorgverzekeraar meebetaalt aan opleidingen, maar is het probleem intussen dusdanig groot dat het een onorthodoxe aanpak vergt.
Het gaat om twee types zorgprofessionals, die straks als assistent in de huisartsenpraktijk aan de slag gaan: de zogenoemde Verpleegkundig Specialist (VS) en de Physician Assistant (PA).

Krachten bundelen

In het werkgebied van Menzis - waarvan het overgrote deel van de verzekerden in Oost-Nederland woont - kampen met name Enschede en Almelo al lange tijd met een tekort aan huisartsen. Dat was voor de huisartsengroepen in Twente en Menzis aanleiding de krachten te bundelen.
De Verpleegkundig Specialist en de Physician Assistant wordt in de nabije toekomst een prominente rol toebedacht als oplossing in de strijd tegen het huisartsentekort. "Een deel van de werkzaamheden van een huisarts kan overdag worden uitgevoerd door een VS of PA", aldus Stanley Alards, manager zorginkoop bij Menzis.

Onder toezicht huisarts

De opleiding tot VS en PA is een post hbo-master en duurt respectievelijk twee tot tweeënhalf jaar. Al tijdens hun opleiding kunnen studenten, die al HBO geschoold zijn, ingezet worden. Dat kan op zowel een huisartsenpost als spoedpost. Wel staan ze dan onder toezicht en begeleiding van een huisarts.
Meerdere huisartsengroepen in de regio Twente werken mee aan dit project. Volgens de directeuren Jacqueline Noltes-Beverdam van de Spoedpost Huisartsen Twente (SHT) en Cees van Dijk van de Twentse huisartsenorganisatie THOON kunnen de assistenten een belangrijk wapen vormen in de strijd tegen het huisartsentekort. "De VS en PA kunnen het werk van de huisarts verlichten: zowel in zijn praktijk als op de huisartsenpost. Door tijdens spreekuren patiënten te behandelen, krijgt de huisarts ruimte voor andere taken of bijvoorbeeld 'complexere' patiënten", aldus Cees van Dijk.
Volgens beide directeuren staan de VS en PA garant voor kwalitatief goede zorg. "Uit onderzoek blijkt dat patiënten tevreden zijn over de zorg die zij leveren. Daarmee kan de inzet van VS en PA een oplossing vormen voor het huisartsentekort in Twente."

Financiering studie

Nu nog worden de VS- en PA-opleidingen onder meer gefinancierd door het ministerie van OCW en een landelijke koepelorganisatie voor huisartsenzorg. Deze bijdragen zijn echter niet dekkend. Momenteel draait de huisarts voor de resterende kosten op, maar Menzis springt vanaf nu financieel bij.
Na een eerste proef van Menzis met huisartsenposten in Almelo voor een beperkt aantal opleidingen wordt deze regeling de komende tijd uitgebreid naar de rest van Twente. Dit duurt in eerste instantie tot medio volgend jaar. Daarna worden de resultaten geëvalueerd. Per persoon trekt Menzis ruim 38.000 euro uit. Vooralsnog is er geen limiet op het aantal studenten dat zich kan aanmelden voor de opleiding VS of PA.

Hoogst uitzonderlijk

Dat een zorgverzekeraar meebetaalt aan een opleiding is volgens Menzis hoogst uitzonderlijk. "Een zorgverzekeraar gebruikt normaal gesproken natuurlijk premiegeld om verleende zorg te betalen en niet om op te leiden. Maar in dit geval is het een belangrijke investering die ons helpt om de zorgplicht naar inwoners in de regio toe beter te dragen. Voor zover wij weten, is Menzis de eerste zorgverzekeraar in Nederland die dit gaat doen."
Uitgangspunt is voor Menzis overigens wel dat de bestaande subsidies op de opleiding dusdanig worden uitgebreid dat de zorgverzekeraar in de toekomst niet langer financieel hoeft bij te springen. Menzis zegt daartoe op korte termijn een landelijke lobby op te starten.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.