Jeugd in Overijssel drinkt en rookt nog stevig, dalende trend stagneert

Jongeren in Overijssel roken en drinken nog altijd meer dan het landelijke gemiddelde. De dalende trend van de afgelopen decennia is landelijk gestagneerd. Dat blijkt uit onderzoeken van het Trimbos-instituut, de GGD’en en het RIVM.

De GGD’en hebben onderzoek gedaan onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4. Daaruit blijkt dat 15,8 procent van deze Nederlandse jongeren ooit een paar trekjes tot een hele sigaret of meer heeft gerookt.

In Twente is dat 19,3 procent. Opvallend is dat het Twentse getal hoger is dan in 2015, toen 18,6 procent van de Twentse scholieren wel eens gerookt had. Onder de Nederlandse jeugd rookt 2,4 procent dagelijks één of meerdere sigaretten, tegenover 3,7 procent in Twente.

Wel is het aantal jongeren in Twente dat dagelijks of wekelijks rookt gedaald.

IJsselland

In de regio IJsselland zijn de cijfers beter. Van de middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 heeft 14,7 procent ooit gerookt, terwijl 2,1 procent dagelijks rookt.

De onderzoekers noemen de regionale verschillen opvallend en zien bovendien een verschil tussen opleidingsniveaus. Zo heeft 24 procent van de scholieren op het vmbo ooit gerookt tegenover 12 procent op het vwo.

Alcohol

Ook de dalende trend van het alcoholgebruik onder jongeren is gestagneerd. In 2015 had 44 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken. In 2019 was dat 47 procent.

In onze provincie liggen die cijfers nog hoger. Van de scholieren in Twente had 55,6 procent wel eens alcohol gedronken en in IJsselland 51,9 procent.

Binge drinken

Wat de onderzoekers opvalt zijn de grote regionale verschillen als het gaat om binge drinken. Dat is het drinken van vijf of meer drankjes bij één gelegenheid. Van de Nederlandse jongeren had 18,5 procent dat gedaan in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek, tegenover 26,7 procent (Twente) en 18,9 procent (IJsselland) in onze provincie.

Een verklaring voor de gevonden regionale verschillen ligt volgens de GGD'en mogelijk in verschillen in omgevingsfactoren en achtergrondkenmerken van de jongeren.

GGD Twente positief
Hoewel Twentse jongeren dus meer roken dan het landelijk gemiddelde ligt, is de GGD Twente tevreden over de ontwikkelingen op dit gebied. Adviseurs van de GGD denken dat campagnes hun vruchten afwerpen.

"Voor jongeren wordt de stap naar hun eerste sigaret steeds groter", zegt Lieset Jenneboer van GGD Twente. "Ze komen steeds minder in de verleiding om te beginnen met roken. Op veel schoolpleinen wordt al niet meer gerookt en vanaf 1 augustus zijn alle pleinen rookvrij."

Daling
Ook over de cijfers met betrekking tot alcoholgebruik onder Twentse jongeren is Jenneboer positief. In 2019 had landelijk gezien 47 procent van de 12- tot en met 16-jarige scholieren ooit alcohol gedronken, tegenover 56 procent van de jeugd in Twente. Dat is echter wel fors minder dan vier jaar geleden, toen 68 procent wel eens had gedronken.

"In 2014 is de leeftijdsgrens van het kopen van tabak en alcohol van 16 jaar verhoogd naar 18 jaar", wijst Jenneboer op een mogelijke oorzaak. "Waar jongeren in 2015 misschien nog dachten ‘als ik in 2014 al 16 was geweest, had ik al mogen drinken’, zijn de jongeren in 2019 mogelijk meer gewend aan de nieuwe leeftijdsgrens, waardoor deze misschien ook makkelijker wordt geaccepteerd."

Preventieakkoord

In 2018 werd het Nationaal Preventieakkoord ondertekend dat zich richt op het terugdringen van roken en problematisch alcoholgebruik. Voor roken is de doelstelling dat er in 2040 geen enkele jongere meer rookt. Voor alcohol is het doel dat het gebruik onder jongeren is gedaald tot maximaal een kwart van alle jongeren en het aantal jongeren dat binge drinkt ook afneemt.

De cijfers van de in 2019 uitgevoerde onderzoeken laten volgens de GGD'en zien dat op beide thema’s verdere stappen gezet moeten worden om de doelstellingen te halen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Meer over dit onderwerp:
gezondheid Roken alcohol GGD twente ijsselland Nieuws
Deel dit artikel: