Nieuws

Provincie stemt in met ruimere schaderegeling voor bewoners kanaal Almelo-De Haandrik

Kanaal Almelo - De Haandrik
Kanaal Almelo - De Haandrik © RTV Oost / Allard Olsman
Er komt definitief een ruimere schaderegeling voor bewoners van het 'probleemkanaal' Almelo-De Haandrik. Voor woningen waar de schade boven de 10.000 euro ligt, maar waar die schade niet veroorzaakt is door overheidshandelen, wordt een 'ruimhartige regeling' opgesteld door de provincie. Opvallend was dat de coalitiepartijen twijfelden over hun eerdere voorstel.
Voor 1 oktober moet Gedeputeerde Staten een voorstel voor een regeling klaar hebben. Het gaat dus om woningen waar de schade niet is veroorzaakt door overheidshandelen. De provinciale partijen pleiten unaniem voor een 'ruimhartige regeling'. Hoe die er precies uit gaat zien, wordt later bekend. Gedupeerde huishoudens zitten daardoor langer in onzekerheid.

Irritatie over voorstel

Dat is vanmiddag besloten in de Provinciale Staten. Gemakkelijk ging de besluitvorming over het 'probleemkanaal' allesbehalve. Er was vooral irritatie over het aanvullende voorstel dat de zes coalitiepartijen, onder leiding van het CDA, gisteren al naar buiten brachten. De oppositiepartijen hekelden dat dat amendement zonder overleg met hen is ingebracht.
Opvallend was dat gedurende de vergadering vandaag, de zes coalitiepartijen aan hun eigen voorstel begonnen te twijfelen. Gedeputeerde Bert Boerman, verantwoordelijk voor het dossier Almelo-De Haandrik, wees onder meer op de juridische haken en ogen van het document.

'Ongekend amateurisme'

Die gang van zaken verbaasde Erik Veltmeijer (PVV). "Eerst via de media bewoners enthousiast maken en dan de keutel weer intrekken. Dit is ongekend amateurisme."
Bart van Moorsel (CDA) verdedigde het voorstel en zijn twijfels, en gaf de media meermaals een veeg uit de pan. "We hebben dit voorstel niet naar de pers gestuurd. Er is een amendement in de openbaarheid geplaatst. De media hebben dat opgepakt, maar je moet niet alles geloven wat de media schrijven."
Veltmeijer wees Van Moorsel er vervolgens op dat het voorstel door de zes coalitiepartijen is ondertekend. Een meerderheid dus, waardoor de besluitvorming nog slechts een formaliteit leek.

Aangepast voorstel

Na schorsing van een uur, kwam er een aangepast voorstel op tafel voor de schaderegeling. De lening voor huishoudens waar de schade niet is veroorzaakt door overheidshandelen, ging van tafel. Voor die woningen waar de schade hoger dan 10.000 euro is, wordt een 'ruimhartige regeling' opgesteld door het college. Voor 1 oktober moet die regeling op tafel liggen, waar later door Provinciale Staten over besloten wordt.
Van tientallen huizen langs het kanaal staat al vast dat de schade is veroorzaakt door overheidshandelen. Die schade wordt volledig vergoed, ook als de schade hoger is dan twee ton.
Voor bewoners van woningen waarvan niet onomstotelijk vaststaat dat schade is veroorzaakt door de werkzaamheden aan het kanaal, wordt eveneens een 'ruimhartige regeling' opgezet, waar na de zomer meer duidelijkheid over komen.

Problemen kanaal Almelo-De Haandrik
Circa 350 gezinnen langs het kanaal Almelo-De Haandrik kampen met verzakte huizen, scheuren in muren en ondergelopen kelders.

Eind mei werd het veelbesproken onderzoeksrapport gepresenteerd. Conclusie: het merendeel van de schade aan de huizen is niet veroorzaakt door werkzaamheden in en rond het kanaal.

Totale kosten

Hoeveel de hele compensatieregeling van het kanaal Almelo-De Haandrik de provincie gaat kosten, is nog niet duidelijk. Eerder werd bekend dat Overijssel 25 miljoen euro uittrekt voor het schadeherstel. Met een uitgebreidere schaderegeling, is de verwachting dat dat bedrag niet toereikend is.
In het potje van veertig miljoen euro, waar de 25 miljoen uitkomt, zit nu nog bijna dertien miljoen euro. Eerder werd er al ook al twee miljoen uitgehaald. Die dertien miljoen die nu nog over is, is nog tot het einde van 2021 beschikbaar.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.