Nieuws

Deventer gaat voor energieneutraal in 2030, ondanks 'onrealistische deadline'

Met 26 stemmen voor en 11 stemmen tegen is het Energieplan van de gemeente Deventer aangenomen door de gemeenteraad. Hiermee heeft de gemeente uitgesproken om in 2030 helemaal energieneutraal te zijn. Toch vinden de meeste fracties de deadline nu al niet haalbaar.
Het plan behelst een grote ambitie, die vooral gerealiseerd moet worden met zon- en windenergie, te beginnen bij drie windmolens en zo'n 800 ha aan zonneparken. Maar al snel werd duidelijk dat deze strategie niet in beton gegoten is. Er is ook ruimte voor andere, toekomstige, vormen van schone energie opwekken.

Inwoners eerder betrekken

Voordat de raad akkoord ging moesten er wel enkele dingen aangepast worden in het plan. Zo wilde Gemeentebelang dat de gemeente inwoners en belanghebbenden eerder betrekt bij de ontwikkelingen van de windturbines en zonneparken. Daarvan vindt de raad dat dat aspect onvoldoende is gewaarborgd in het Energieplan.
Gemeentebelang, GroenLinks, CDA en PvdA dienden ook gezamenlijk een amendement in. Ze willen dat de vier scenario's waarbij een groot aantal hectare zonneparken en windmolens worden doorgerekend, als bijlage aan het plan toegevoegd worden. Hiermee worden deze scenario's als verkenningen aangemerkt en niet als onderdeel van het plan. Ook wordt de beslissing om de aanleg van zonneparken te stimuleren of te reguleren doorgeschoven naar 2022.

Realistisch?

De VVD, met zeven zetels de grootste oppositiepartij, keerde zich tegen het plan. Maar het amendement om de 'onrealistische opgave' los te laten, haalde het niet. Dit ondanks het feit dat Bert Kleine Schaars (Deventer Belang) aan alle fracties vroeg of ze 2030 een realistische deadline vonden. Het eerlijke antwoord van de meeste fracties was 'nee', maar er moest nu eenmaal een ambitie vastgesteld worden en de fracties spraken de wens uit daar volledig voor te willen gaan.
Wethouder Carlo Verhaar (GroenLinks) reageerde door te zeggen:"Deze ambitie hebben we echt nodig om de vaart erin te brengen. Want de eerste tien jaar dat die doelstelling bestond, en ook VVD en Deventer Belang in het college zaten, is er bar weinig aan gedaan. Dit Energieplan is de eerste keer dat we de doelstelling hebben vertaald in concreet beleid. Dat beleid gaan we iedere twee jaar gaan herijken."

Andere uitgangspunten

Bart Kolkman is inwoner van de gemeente Deventer en als werktuigbouwkundige afgestudeerd aan de UT. Hij uitte al eerder kritiek op het plan. "Ik heb gemengde gevoelens bij de uitkomst. Er is niet veel met de inbreng van inwoners gedaan. En ik mis de stip op de horizon voor een meer realistisch scenario", zegt Kolkman.
Dat er met zonne- en windenergie veel te winnen is, ziet ook Kolkman. "Maar er moet breder gekeken worden dan de energieopgave. Er zijn ook grenzen aan het buitengebied. Er wordt wel gezegd dat andere bronnen ook in aanmerking komen wanneer de techniek dat in de toekomst toelaat. Maar er is nog veel te kort tijd om met innovaties te komen. Kijk dan over 2030 heen en pak het provinciaal of landelijk aan met bijvoorbeeld kernenergie. Bij een ambitieus doel hoort grof geschut."

Over het Energieplan Deventer

Het plan van Deventer gaat in tegen het landelijke streven om in 2050 energie neutraal te zijn. Deventer wil dit doel al in 2030 behalen. Om dit te bereiken moet er in 2030 3.600 terajoule aan schone energie worden opgewekt. Dat kan met 135 windmolens die 120 meter hoog zijn of een oppervlakte van 2.000 voetbalvelden aan zonneparken. Het zal niet het één of het ander worden. Daarom heeft de gemeente een aantal scenario's doorgerekend. In het plan werd de voorkeur benoemd voor 3 extra windmolens en 900 ha aan zonneparken. Een klein gedeelte daarvan kan op daken geplaatst worden. Maar het overgrote deel zal in het buitengebied moeten worden geplaatst.

In het plan wordt er ook gekeken naar verduurzaming van woningen en bedrijven. Want behalve opwekken maakt ook besparing van energie deel uit van het plan.

Ook Co2 reductie hoort bij het plan. Zo wil de gemeente elektrisch rijden stimuleren door het netwerk voor laadpalen te vergroten en stimuleert de gemeente de komst van een waterstof tankstation. Daarnaast wordt fietsen gepromoot door extra fietspaden, fietsenstallingen etc.

Voor de realisatie van het plan heeft de gemeenteraad €450.000,- per jaar beschikbaar gesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.