Salland als voorbeeld gekozen voor toekomstvisie op landschapsinclusieve landbouw

In het rapport 'Landschapsinclusieve Landbouw' is Salland als voorbeeld gekozen voor zandgrondgebieden in Nederland. Hierin staat beschreven hoe het landschap en de landbouw er in 2050 uit zou kunnen zien. 

"Wij kregen de opdracht van het college van rijksadviseurs om een toekomstvisie te schrijven over hoe landbouw, veeteelt en natuur er in 2050 uit komt te zien", vertelt Jan-Paul Wagenaar van het Louis Bolk Instituut. "Samen met een aantal landschapsarchitecten hebben we gekeken naar het verleden, het heden en de mogelijke toekomst."

Verbinding

In het rapport staan meerdere verdienmodellen voor acht verschillende branches. "Zo hebben we gekeken hoe waterhuishouding, biodiversiteit, en natuurlijk ook de landbouw en de veeteelt hieraan bij kunnen dragen."

Het hoeft niet één op één uitgevoerd te worden, benadrukt Wagenaar. "Maar we denken wel dat het een reëel beeld geeft", aldus Jorrit Noordhuizen, landschapsarchitect bij NOHNIK

Boeren

Eén van de veertien boeren die meedeed in dit onderzoek is Ellis Lugtenberg. Samen met haar man Tom runt ze een melkveebedrijf in Olst. Hun dubbeldoel-koeien, die dus melk en vlees leveren, is een robuust MRIJ-ras dat de familie al meerdere generaties heeft. "Onze koeien lopen bij Fortmond in het natuurgebied de Duursche Waarden en dat gaat in samenwerking met Staatsbosbeheer."

Voor Lugtenberg is nadenken over de toekomst een uitdaging. "Het geeft mij juist energie", zegt Lugtenberg vrolijk. "Wij hebben al meerdere takken van inkomen en willen niet alleen afhankelijk zijn van de melkproductie." Het bedrijf levert lokale producten en heeft ook een stuk land ingezaaid met kruidenrijk grasland. "De koeien vinden het heerlijk!"

Kanttekeningen

Niet alle veertien boeren zijn het eens met het rapport en er zijn zeker kanttekeningen geplaatst. Toch blijft Lugtenberg positief. "Ook al is de toekomst voor veel boeren onzeker, dat we hieraan mogen meewerken, geeft mij hoop. Ik wil juist graag dat dit rapport bij de regering terecht komt en hoop dat het niet in een la verdwijnt."

Het rapport dat in Salland is opgesteld, is een onderdeel van een groter advies. In twee andere provincies is gekeken naar hoe landschapsinclusieve landbouw toegepast kan worden op veen- en kleigrond. 9 september worden alle rapporten en het advies aangeboden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en aan het ministerie van Economische Zaken.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Deel dit artikel: