Nieuwe dijkgraaf Drents Overijsselse Delta moet schipperen tussen boeren, burgers en natuur

Dirk-Siert Schoonman is vandaag officieel geïnstalleerd als dijkgraaf van Drents Overijsselse Delta, het waterschap voor heel West-Overijssel en een flink stuk van Drenthe. Hij moet leiding geven aan een organisatie die de uiteenlopende belangen van boeren, burgers en natuur moet behartigen in tijden van droogte en overstromingen.

De eerste werkdag van Schoonman begon met toespraken, bloemen en een officiële benoeming door de Commissaris van de Koning van Drenthe. Dijkgraaf is dan ook geen standaard beroep: "Het voelt als een grote eer; de procedure heeft negen maanden geduurd, en het is toch bijzonder dat de koning zijn handtekening eronder heeft gezet".

Tegenstrijdige belangen

De kersverse dijkgraaf van Drents Overijsselse Delta heeft zijn wortels in de landbouw. Zijn vader was boer en hij werkte ook enige tijd voor landbouworganisatie LTO. De belangen voor boeren en natuur zijn vaak tegenstrijdig als het gaat om de waterhuishouding.

Goede waterhuishouding is belangrijk voor boeren en natuur (Foto: RTV Oost)
Goede waterhuishouding is belangrijk voor boeren en natuur (Foto: RTV Oost)

Schoonman verwacht niet dat zijn achtergrond een probleem is voor natuurorganisaties: "Ik heb zelf geen signalen gekregen dat ze moeite hebben met mijn benoeming. Ik ben er ook van overtuigd dat ze mij binnen de kortste keren zien als een onafhankelijk voorzitter van Drents Overijsselse Delta".

Te droog of te nat

Ondergelopen straten door zware regen, mislukte oogsten door droogte, vissterfte door vervuiling; het zijn allemaal zaken waar het waterschap een  oplossing voor moet vinden. En welke maatregelen het waterschap ook neemt, het lukt nooit om iedereen tevreden te houden.

Wateroverlast na hevige regenval (Foto: RTV Oost)
Wateroverlast na hevige regenval (Foto: RTV Oost)

"Het blijft schipperen", zegt Schoonman, "en je ziet ook dat het vaak dezelfde mensen of partijen die het de ene keer te droog vinden, en dan weer te nat. Daarom kijken we ook altijd naar de langere termijn. Het wordt niet honderd procent perfect voor iedereen, maar door draagvlak te creëren in een gebied komen we een heel eind".

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.