Nieuws

Emissiearme stalvloer niet altijd effectiever dan traditionele vloer in stikstofuitstoot

Een emissiearme stalvloer
Een emissiearme stalvloer © RTV Oost
Een emissiearme stalvloer is niet altijd effectiever in het verminderen van de stikstofuitstoot op een melkveebedrijf dan de traditionele roostervloer in een stal. Dat blijkt uit onderzoek op 35 boerderijen in Twente.
Boeren zijn sinds een aantal jaar verplicht bij nieuwbouw van een stal te kiezen voor een emissiearme vloer. Daarbij wordt de urine en de mest van de koe zo snel mogelijk gescheiden. Dit zou minder stikstofuitstoot geven.

Meer ammoniak dan gedacht

Maar uit onderzoek en metingen in de proeftuin Mineral Valley Twente blijkt dat de stelling 'emissiearme stalvloeren zijn beter' niet altijd opgaat. De stichting pleit dan ook voor aanvullend onderzoek.
In het onderzoek zijn ammoniakmeters geplaatst onder de, vaak afgesloten, emissiearme stalvloer en daarboven. Uit die metingen blijkt dat de ammoniakconcentraties bij die zogeheten Groen Label-stallen niet altijd effectiever zijn. Ook blijkt uit het onderzoek in Twente dat een emissiearme vloer vaak natter is en dat er daardoor meer ammoniak wordt uitgestoten dan gedacht.

Mineral Valley is een samenwerkingsverband tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven met daarin verschillende partners als het ministerie van Landbouw, LTO, de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, verschillende Twentse gemeentes en de Universiteit Twente. Het doel is om met elkaar stappen te zetten naar een duurzame agrarische sector, een vitaal platteland en economisch perspectief voor ondernemers.

'Meten is weten'

Wim Meulenkamp, voorzitter van Stichting Mineral Valley Twente, stelt dat de keuze aan boeren zelf moet worden overgelaten. "Nu wordt aan de hand van modelberekeningen door beleidsmakers soms gedacht dat alles maakbaar is, terwijl de bedrijfsvoering van de boer in de praktijk anders uitpakt."
"Elke snede gras is anders, elke koe is anders, iedere boer boert anders. Het heeft de voorkeur dat een boer zelf de keuze heeft in de aanpassingen die kunnen worden gedaan om de stikstofuitstoot te verminderen, in plaats van verplichte maatregelen te treffen die niet altijd passen bij de bedrijfsvoering. Daarbij is 'meten is weten', op bedrijfsniveau, een belangrijk uitgangspunt."
Tekst gaat door onder foto
Een emissiearme stalvloer
Een emissiearme stalvloer © RTV Oost

Geen wetenschappelijk onderzoek

Mineral Valley is het onderzoek naar de stalvloeren gestart, omdat zij onder diezelfde noemer de modelberekeningen over ammoniakuitstoot in de praktijk willen testen.
Directeur Ingrid Jansen van Mineral Valley benadrukt dat deze testen in de praktijk geen wetenschappelijk onderzoek zijn, maar dat de laboratoriumuitkomsten van de metingen wel aangeven dat de effectiviteit van emissiearme vloeren minder groot is dan gedacht. Uit eerder onderzoek gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek kwam dit ook naar voren. Jansen pleit dan ook voor verder onderzoek, samen met boeren en wetenschappers.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.