Nieuws

Geen verbazing bij boer over proef emissiearme stalvloer

Melkveehouder Henk Aalpol uit Usselo is niet verbaasd dat de emissiearme stalvloer niet altijd effectiever is tegen stikstofuitstoot dan de traditionele stalvloer. Hij en zijn vrouw Joke hebben meegedaan aan de proef van Mineral Valley Twente om te onderzoeken of een emissiearme vloer daadwerkelijk minder ammoniak uitstoot dan traditionele roostervloeren.
Uit praktijkonderzoek op 35 boerderijen blijkt dat zo'n emissiearme stalvloer niet altijd effectiever is in de vermindering van stikstofuitstoot (ammoniak). Dat is opmerkelijk, omdat boeren sinds een aantal jaar verplicht zijn bij nieuwbouw van een stal te investeren in zo'n vloer.
Henk Aalpol en Joke Pasman hebben al sinds 1994 een emissiearme stalvloer in hun koeienstal. Eerst op de oude locatie en nu, op hun nieuwe plek in Usselo, staat ook een Groen Label-stal.

Niet verbaasd

Aalpol kijkt er eigenlijk niet vreemd van op; "Zal ik eerlijk zijn, het verbaast mij niks. Want in 1994 toen wij kozen voor een emissiearme vloer, zonder put onder de stalvloer, werden de mest en urine direct gescheiden zodat er geen of minder ammoniak kon ontstaan. In de loop der jaren zijn er door de beleidsmakers meerdere emissiearme-vloersystemen goedgekeurd. Maar ook vloeren waarbij dus onder de vloer mest en urine samenkomen dan hoopt zich daar ammoniak op. De dichte afdekvloer moet voorkomen dat dit ontsnapt, maar is dat ook zo? Theorie en praktijk staan dus haaks op elkaar, zoals wel vaker het geval, daarom zijn testen in de praktijk goed."

Vervolgonderzoek

Ingrid Jansen van Mineral Valley zegt dat verder onderzoek gewenst is. "Mineral Valley is eigenlijk ooit ontstaan uit de behoefte om beleid in de praktijk te testen. De proeftuinen van Mineral Valley zijn divers; zo onderzoeken wij de mogelijkheid om met minder eiwit in het rantsoen van koeien de stikstofuitstoot te verminderen, onderzoeken wij de mogelijkheden van bodemverbetering en nu dus ook proeven met emissiearme vloeren. Omdat vaak aan de tekentafel dingen worden bedacht, maar alleen op basis van modelberekeningen kan je in onze ogen geen beleid maken."
Bij deze proeftuin zijn ammoniakmeters geplaatst onder en boven de stalvloeren om die de stikstofuitstoot te laten meten. Uit die testen komt dus naar voren dat emissiearme vloeren niet altijd effectiever zijn. Ingrid Jansen zegt niet dat investeren in een emissiearme vloer weggegooid geld is; "Elke situatie is anders, elke snede gras, elke boer, wij willen dus echt naar de praktijk kijken. Dit is geen wetenschappelijk onderzoek, maar nodigt wel uit tot vervolgstappen. Als Mineral Valley zijn wij geen belangenbehartiger, maar we hopen wel dat beleidsmakers dit oppakken."

'Gezond boerenverstand'

Henk Aalpol heeft wel ideeën over het terugdringen van de stikstofuitstoot, dat wat de sector ook al zelf onderzoekt. Minder eiwit in voer, minder kunstmest gebruiken. "Maar het lastige is dat de overheid alles wil kunnen checken, juridisch moet het gewaarborgd zijn. Terwijl de boer vooral doet wat goed is, in de praktijk met boerenverstand, en daar tegenover zitten mensen achter het bureau die te theoretisch denken. In dit geval is de overheid niet goed bezig en staan wij te ver uit elkaar. Daarom zijn praktijkproeven zo goed."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.